REMA 1000 blant de beste i Norden på klimaledelse

Har redusert sine klimagassutslipp med 25 prosent siden 2013 og rangeres blant de aller beste i Norden på klimaledelse av Carbon Disclosure Project (CDP).

– Vi gratulerer REMA 1000 med å nå toppnivået på våre målinger med karakteren A- i 2016. Med dette er de et av selskapene med høyest score i Norden. Siden første måling i 2013 har REMA 1000 vist en utrolig evne til forbedring og innsats for å redusere utslipp gjennom helhetlige grep i hele sin verdikjede, sier Salla Sulasuo, Head of Nordic Office i CDP Europa.

En reduksjon på 25 prosent tilsvarer et klimagassutslipp på 22 131 tonn CO2e. Det er like mye som 8 852 biler på norske veier i ett år.

– I REMA 1000 er klimaledelse en del av vårt ansvar, og i de årene vi har rapportert til CDP er vår karakter forbedret fra C i 2014 til A- (minus) i 2016. Det har vi jobbet hardt for å oppnå og vi er veldig fornøyd med resultatet, sier Ole Robert Reitan, administrerende direktør i REMA 1000.

REMA 1000 har som første privateide virksomhet i Norden valgt å rapportere sitt miljøarbeid til CDP. Vanligvis er dette kun mulig for børsnoterte selskaper, men REMA 1000 er med gjennom det såkalte Non Listed-programmet. Siden 2013 har CDP laget klimaregnskap for dagligvarekjeden som inkluderer direkte forbruk av fossilt brensel, bruk av strøm og fjernvarme, samt utslipp knyttet til reisevirksomhet, distribusjon av varer og lekkasje på kjølemedier.

Nordiske virksomheter skårer gjennomsnittlig B- (minus). REMA 1000 rangeres over gjennomsnittet i sin bransje og som en av de aller beste i Norden. CDP trekker frem at REMA 1000 har en klar klimastrategi med langsiktige mål for å redusere utslipp i henhold til FNs klimamål.

Om Carbon Disclosure Project
Carbon Disclosure Project er en uavhengig organisasjon som samler klimadata fra de største børsnoterte selskapene i verden. Organisasjonen forespør årlig rapportering på klimaledelse og klimaarbeid fra 5500 ulike selskaper. De som velger å rapportere får karakter basert på klimaledelse, og kan dermed sammenligne seg med hverandre på områder som klimastrategi, reduksjonsmål og -tiltak, og hvordan de håndterer risiko og muligheter som følger av klimaendringene.

Del artikkel