Miljø og bærekraft | REMA 1000
Hopp til innhold
Rema.no Ansvar i REMA 1000 Miljø og bærekraft

Miljø og bærekraft

I REMA 1000 er vi opptatt av å drive både effektivt og miljøvennlig. Vår holdning er at vi skal omstille oss raskere og gjøre mer enn det som forventes av oss. Ansvarlighet er en del av fundamentet til REMA 1000, og vi er på god vei mot å bli klimapositive innen 2030​. Blant annet har vi redusert utslippene våre med 33 % i egen drift siden 2020, kuttet antall plastposer med 24 millioner og redusert matsvinn med 44% siden 2015.

I 2023 har:

  • Vi kuttet 149 tonn plast fra egne merkevarer.
  • Vi oppnådd 85,2 % sorteringsgrad på alt butikkavfall.
  • Vi redusert utslipp i egen med 33 % siden 2020 .
  • Vi kuttet 24 millioner poser
  • Vi installert solcellepanel på alle våre distribunaler
  • Stange gått over til soyafritt kyllingfôr og Norsk Kylling redusert andelen soya fra over 20 % til 13 %.
  • Startet omleggingen til grønn transport i REMA Distribusjon, og på god vei mot målet om å bytte ut vår egeneide bilpark med fossilfrie biler innen utgangen av 2026

Våre løfter mot 2030

Ingen matsvinn

I 2030 har vi redusert matsvinn med 80 % internt, og hjulpet kundene med å halvere sitt matsvinn. Vi måler og reduserer gjennom hele verdikjeden, og ressursutnytter alt matsvinn.

Klimanøytral og fornybar:

I 2030 er vi klimanøytral i egen virksomhet, og en foregangsbedrift for bruk av fornybar energi. Våre indirekte utslipp er halvert.

Naturpositiv:

I 2030 bidrar vi positivt til ivaretakelse av biologisk mangfold og naturressurser i vår verdikjede. Sammen med våre leverandører har vi økt klimarobustheten i verdikjeden.

Kun bærekraftig emballasje:

I 2030 er emballasje fra egne merke varer sirkulær og klimanøytral. Vi forventer det samme fra våre leverandører. Miljøbelastningen fra øvrig plastbruk internt, er halvert.

Full ressursutnyttelse og gjenbruk av ressurser:

I 2030 ressursutnyttes alt vårt avfall, og vi benytter gjenvunnet materiale der det er mulig.

Redusert matsvinn

I 2023 har REMA 1000 gjort vesentlige fremskritt for å redusere matsvinnet i egen virksomhet. Fra 2022 til 2023, er matsvinnet redusert med 7,5 %. Og siden referanseåret 2015 har vi kuttet matsvinnet med 44 %. Vi ligger dermed langt foran målsettingen med å halvere matsvinnet innen 2030, og er godt på vei mot vårt ambisiøse mål om 80 % reduksjon av matsvinn. Arbeidet med å redusere matsvinn er et svært viktig klimatiltak. REMA 1000 jobber kontinuerlig med å redusere matsvinnet i alle kategorier, og har siden 2015 kuttet utslippet tilknyttet matsvinn med hele 63 %. Blant de viktigste tiltakene er stadig bedre bestillings- og rulleringsrutiner, nedprising av produkter som nærmer seg utløpsdato, donasjon samt produkt- og emballasjeutvikling som forlenger holdbarheten.

Avfallsminimering og kildesortering

REMA 1000 har gjennomført mange, ulike tiltak, som sørger for at miljøeffekten av plastforbruket på våre produkter reduseres. Gjennom kutt av unødvendig plastforbruk, og å sørge for at plastemballasjen designes for gjenvinning, har vi oppnådd et mer bærekraftig og sirkulært plastforbruk. I tillegg bidrar REMA 1000 med erfaring, kunnskap og initiativ inn i ulike fagmiljøer, og til nasjonale initiativ.

Industribedrifter med bærekraft i fokus

Norsk Kylling, som eies av REMA 1000, etterstreber sirkulær tankegang i alt de gjør. Målet for nybygget har vært å kun bruke fornybar energi, og ambisjonen har vært å bygge verdens mest energismarte produksjonsanlegg.

Utslippene er redusert med tilnærmet 100 prosent for den nye fabrikken. Anlegget benytter en unik fornybar energimiks, bestående av blant annet restvarme fra nærliggende industri, solcelleanlegg, energilagring og sjøvannskjøling.

Les mer om Solvinge her

Grans investerer i destruksjonsanlegg

Grans Bryggeri sitt nye destruksjonsanlegg ble igangsatt våren 2023. Bakgrunnen for investeringen skyldes et ønske om å optimalisere miljøeffekten i arbeidet med å rydde opp i ukurante ferdigprodukter. Destruksjonsanlegget sørger for at 650 tonn produksjons-avfall, som tidligere ble sendt til deponi, nå sendes til biogassproduksjon. Anlegget skiller ut plast- og aluminium-emballasjen. Dermed sikrer anlegget at 6 tonn aluminium og 12 tonn plastemballasje, kan sendes til materialgjenvinning

Vi bygger framtidens butikker

REMA 1000 har som mål å bygge de mest miljøvennlige og effektive dagligvare-butikkene i Norge og i 2023 åpnet vi 5 nye miljøbutikker.

Miljøbutikkene våre forbruker 50 % mindre energi enn konvensjonelle butikker, og er utviklet sammen med Snøhetta og Sintef.

Butikkene innehar en rekke miljøelementer som sørger for redusert energibruk. Blant annet benyttes energigjerrige LED-lys inne og ute. Takhøyden i lokalet er redusert for å spare energi, og gjenvunnet varme fra kuldeinstallasjoner dekker oppvarmingsbehovet gjennom store deler av året. Det legges også opp til en effektiv varelevering og kildesortering. I tillegg er de utvendige takene på miljøbutikkene klargjort for solceller.

Les aktuelle saker