Miljø og bærekraft | REMA 1000
Hopp til innhold
Rema.no Ansvar i REMA 1000 Miljø og bærekraft

Miljø og bærekraft

I REMA 1000 er vi opptatt av å drive både effektivt og miljøvennlig. Vår holdning er at vi skal omstille oss raskere og gjøre mer enn det som forventes av oss. Siden 2013 har REMA 1000 jobbet hardt med å bli mer bærekraftig. Blant annet har vi redusert utslippene våre med 68,6%, og vi er på god vei mot å nå målsettingen om å bli klimapositive innen 2030.

I 2021 har vi:

  • Kuttet 205 tonn plast fra egne merkevarer.
  • Oppnådd 83,1 % sorteringsgrad på alt butikkavfall.
  • Redusert egne klimagassutslipp med 3%.
  • Sørget for 100 % utslippskutt for den nye Norsk Kylling-fabrikken.
  • Tatt inn nye handlekurver i 100 % resirkulert maritimt avfall.
  • Lagt solceller på taket av distribunalene i Trondheim og Bergen.
  • Kjøpt åtte biogassbiler og startet overgangen til mer bærekraftig transport.

Slik jobber vi med miljø og bærekraft

I tillegg til tiltakene vi har gjennomført det siste året, har andre tiltak blitt jobbet med helt siden 2013. Blant annet har vi de siste ni årene redusert våre CO2-utslipp med 25%. Noe av det viktigste og mest effektive for å redusere utslipp fra butikk, har vært å bytte til miljøvennlige kjølegasser. Dette tiltaket alene reduserer utslipp per butikk med 50%. Totalt er disse utslippene redusert med 88% siden 2013.

I 2021 byttet 39 etablerte REMA 1000-butikker til mer miljøvennlige alternativ i fryse- og kjølediskene, og vi åpnet 14 nye butikker med CO2-anlegg. Målet er å fase ut alle slike utslipp i god tid før 2030.

Siden 2015 har vi spart 143 millioner kWh på energieffektive tiltak i butikkene våre.

Blant annet har vi innført LED-belysning og klimavennlige kjøleanlegg som gir lavere energibruk.

Avfallsminimering og kildesortering

I REMA 1000 har vi hatt som mål at minst 80 prosent av avfallet i våre butikker skal sorteres. Butikkene har rutiner og systemer som tilrettelegger for god kildesortering. Vi sorterer matavfall, papp, papir, plast, metall, glass, trevirke, restavfall og farlig avfall.

I 2021 nådde vi målet, og oppnådde 83,1 % sorteringsgrad på alt butikkavfall.

Industribedrifter med bærekraft i fokus

Norsk Kylling, som eies av REMA 1000, etterstreber sirkulær tankegang i alt de gjør. Målet for nybygget har vært å kun bruke fornybar energi, og ambisjonen har vært å bygge verdens mest energismarte produksjonsanlegg.

Utslippene er redusert med tilnærmet 100 prosent for den nye fabrikken. Anlegget benytter en unik fornybar energimiks, bestående av blant annet restvarme fra nærliggende industri, solcelleanlegg, energilagring og sjøvannskjøling. Under åpningen av fabrikken, høsten 2021, mottok administrerende direktør Kjell Stokbakken den nyinnstiftede Fornybarprisen.

Les mer om Solvinge her

30% redusert energibehov ved Grans bryggeri

Grans Bryggeri åpnet i 2020 sitt nye bryggerianlegg for øl-produksjon. Varmegjenvinning fra bryggprosessen utnyttes på en effektiv måte, slik at energiforbruket reduseres med 30% sammenlignet med det gamle anlegget.

Vi bygger framtidens butikker

REMA 1000 har som mål å bygge de mest miljøvennlige og effektive dagligvare-butikkene i Norge. Den første miljøbutikken åpnet vi på Lillehammer i 2015. Siden den gang har vi åpnet fler enn 50 nye miljøbutikker.

Miljøbutikkene våre forbruker 50 % mindre energi enn konvensjonelle butikker, og er utviklet sammen med Snøhetta og Sintef.

Butikkene innehar en rekke miljøelementer som sørger for redusert energibruk. Blant annet benyttes energigjerrige LED-lys inne og ute. Takhøyden i lokalet er redusert for å spare energi, og gjenvunnet varme fra kuldeinstallasjoner dekker oppvarmingsbehovet gjennom store deler av året. Det legges også opp til en effektiv varelevering og kildesortering. I tillegg er de utvendige takene på miljøbutikkene klargjort for solceller.

Les aktuelle saker