– Vi får denne anerkjennelsen på tampen av vårt mest spesielle år noensinne, og det er en viktig påminner om at klimautfordringene aldri forsvinner. Vår bransje har måttet vise evne til å ta ansvar og lederskap i vår samfunnskritiske rolle under pandemien, og det er viktig at store næringsaktører tenker på samme måte når vi skal møte de globale utfordringene som venter de neste årene. Rangeringen viser at vi allerede gjort mye, men den viktigste jobben ligger foran oss – og den skal vi gjøre, sier Trond Bentestuen, administrerende direktør i REMA 1000.

Over 9600 av verdens største selskaper har rapportert sitt klimaarbeid til CDP for rapporteringsåret 2019. Kun 3 prosent av disse selskapene har fått karakteren A. Rangeringen bekrefter at REMA 1000 nok en gang er i verdenstoppen på klimaledelse med sin score A-, der gjennomsnittet i matsektoren er karakteren D.

Blant toppen innen klimaledelse to år på rad

REMA 1000 er et av 14 selskaper i Europa som scorer A og A- på klimarapportering i matsektoren. Siden 2013 har dagligvarekjeden redusert egne utslipp med 60 prosent, eller 37 557 tonn CO2e. Dette tilsvarer å kjøre 9 388 500 km med fossilbil eller fly 7 511 ganger rundt jorden.

Kaia Andresen, som leder arbeidet med samfunnsansvar og bærekraft i REMA 1000, poengterer at det å rangeres i verdenstoppen ikke er en hvilepute.

– Det er mange tiltak som totalt sett har bidratt til utslippsreduksjon og annerkjennelsen fra CDP.  Bytte til klimavennlige kjølegasser har alene redusert utslipp fra kjølegasser med 77 prosent siden 2013. Utslipp fra elektrisitet er halvert som følge av bytte til LED-belysing. Vi har vært ledende på togtransport de siste årene, og over 80% av transporten til våre lagre går på skinner. Vi har kommet et stykke på vei, men mye gjenstår. Fremover vil vi blant annet kartlegge våre indirekte utslipp og ta et større grep om klimarisiko, sier hun.

Satser på miljøvennlige bygg og fornybar energi

Satsning på miljøvennlige bygg står sentralt i dagligvarekjedens ansvarsarbeid, og siden 2016 har det blitt åpnet mer enn tretti miljøbutikker. Disse butikkene er utviklet i samarbeid med Snøhetta og SINTEF og bruker opptil 50 prosent mindre energi enn andre butikker.

Fornybar energi er også et satsningsområde for REMA 1000. Til nye lagerbygg er det utviklet et innovativt miljøkonsept som nyttiggjør seg av solkraft på en effektiv måte. På lageret på Vinterbro ble det satset stort med det største enkeltkjøpet av solceller gjort i Norge noen gang. I Trøndelag bygger industribedriften Norsk Kylling et nytt industrianlegg som er ledende på energiløsninger og som ikke bare vil redusere klimafotavtrykket i egen virksomhet, men også i lokalsamfunnet totalt sett.

Om CDP

CDP er en stiftelse som hjelper næringsliv og myndigheter å få bedre oversikt over egen klimapåvirkning. De forespør årlig rapportering på klimaledelse og klimaarbeid fra over 9600 selskaper i over 90 land. REMA 1000 valgte i 2013 som første privateide virksomhet i Norden å rapportere sitt klimaarbeid til CDP. Dette inkluderer direkte forbruk av fossilt brensel, bruk av strøm og fjernvarme samt utslipp knyttet til reisevirksomhet, distribusjon av varer og lekkasje på kjølemedier.