– Dette er sirkulærøkonomi i praksis og et godt eksempel på hvordan REMA 1000 bidrar til å kutte plastforbruk og heller gjenbruke verdifulle ressurser, sier Ole Robert Reitan, styreleder i REMA 1000 og CEO i Reitan Retail.

– Dette er de mest bærekraftige handlekurvene i Norge. De er et resultat av norsk samarbeid og innovasjon, der ingeniørkunst, virkemiddelapparat og næringsliv har spilt sammen på en utmerket måte for å skape konkrete resultater, sier han.

En investering i fremtiden

Innen utgangen av 2022 vil kunder i alle REMA 1000 butikker i Norge handle i de nye håndholdte havplastkurvene.

– De fleste handlekurvene i norske butikker produseres i Kina, mens de nye havplastkurvene blir designet og produsert av Plasto i Åndalsnes. De nye kurvene koster mer å produsere sammenlignet med de som brukes i dag, men investeringen er del av satsing på miljøvennlige løsninger i butikker, for å redusere energiforbruk og miljøpåvirkning.

Vi har alltid et mål om å holde kostnadene nede, og skal ha lavest pris for kunder i butikk, og som en ansvarlig norsk samfunnsaktør ser vi på dette som en del av vårt miljøansvar. Vi ønsker å investere i langsiktige, bærekraftige løsninger, som er til det beste for oss, våre kunder og kloden, sier Tom Kristiansen, administrerende direktør i REMA 1000.

Les også: Miljø og samfunnsansvar i REMA 1000

Nye bruksområder for marint avfall 

Norske myndigheter har tilrettelagt for at fiskere kan levere inn marint avfall, som gamle fiskegarn og annen plast de finner i havet, til ulike samlecontainere langs norskekysten. Ordningen er gratis som gjør at mengden oppsamlet havplast øker. Men utfordringen har vært å finne bruksområder for den oppsamlede havplasten.

– Plast i havet er et enormt miljøproblem, men det er også ressurser på avveie. Handelens Miljøfond støtter derfor prosjekter som akselererer bruken av resirkulert plast i norsk plastindustri. Plasto fikk støtte i 2020, og det er strålende at de har lykkes med å lage handlekurver av resirkulert plast, som tilfredsstiller strenge kvalitetskrav. Samtidig er det en forutsetning for en sirkulær plastøkonomi at næringslivet etterspør produkter laget av resirkulert plast. Derfor fortjener REMA 1000 ros! De nye handlekurvene viser at resirkulert plast har en verdi, og motiverer befolkningen og plastindustrien til å få plasten ut av havet og inn i kretsløpet, sier Lars Brede Johansen, fungerende fagsjef i Handelens Miljøfond.

Prosjektet er støttet av Innovasjon Norge og Handelens Miljøfond og det er selskapet ITAB som er konseptutvikler.

Kjøpmann på REMA 1000 Enjsø, Roger Majdek, gleder seg til å ta i bruk de nye handlekurvene

Ett av flere bærekraftige initiativ

Plastforsøpling er en av vår tids største miljøutfordringer. 8 millioner tonn plast havner i havet hvert år og 80 prosent av dette kommer fra land. Plast som havner i naturen brytes ikke ned og kun 14 prosent av plasten på verdensbasis brukes på nytt.

For å minimere miljøpåvirkningen skal REMA 1000 redusere plastforbruket der de kan, benytte mer gjenvunnet materiale og gjøre det enklere å resirkulere emballasje etter bruk, samt utforske fremtidens emballasjeløsninger. REMA 1000 skal skape mer for mindre, som er kuttisme i praksis.

REMA 1000 har i en årrekke jobbet med målbare bærekraftige tiltak, og har siden 2013 kuttet klimagassutslippene med 60 prosent. Selskapet har blant annet kuttet mer enn 1330 tonn plast fra egne merkevarer siden 2018, og jobber kontinuerlig med nye tiltak for å redusere eget plastforbruk. REMA 1000 ble denne måneden rangert som en av verdens beste på klimaledelse av CDP (Carbon Disclosure Project) for fjerde år på rad.