Mennesker i REMA 1000 | Samfunnsansvar og sponsorater
Hopp til innhold

Mennesker i REMA 1000

Menneskene er vår viktigste ressurs, og vi har en grunnleggende tro på enkeltmennesket. Hos oss kan du være deg selv, og vår ambisjon er å være en foregangsfigur for et inkluderende arbeidsliv. Vi gir muligheter til mennesker med ulike forutsetninger, både når det gjelder våre medarbeidere, og menneskene og organisasjonene vi velger å samarbeide med.

REMA 1000-ansatte i butikk

Fokus på inkludering og mangfold

Troen på enkeltmennesker er en sentral del av kulturen vår og som dagligvarekjede har vi muligheten til å gi mennesker med ulike utfordringer en vei inn i arbeidslivet.

REMA-kjøpmenn gir muligheter til mennesker som står utenfor arbeidslivet

Seks av ti kjøpmenn i REMA 1000 har ansatte som tidligere har vært på arbeidstiltak, viser en rapport fra forskningsstiftelsen Fafo. Videre viser den uavhengige undersøkelsen at 76 prosent gir muligheter til mennesker som står på utsiden av arbeidslivet gjennom arbeidstiltak via Pøbelprosjektet, NAV og språkopplæring.

Aktuelt

Inkluderende arbeidsliv: — Jobben har virkelig forandret livet mitt

En samtale i butikken endret livet til Victor Stange (31), som i dag jobber i butikken på Fredensborgveien. REMA 1000 er en inngang til arbeidslivet for mange mennesker, og over 80 prosent av kjøpmennene ansetter personer som av en eller annen grunn faller utenfor.

Integreringsprosjektet Fotballkompis

For mange flyktninger er det utfordrende å etablere seg i det norske samfunnet. REMA 1000 er initiativtakere bak et integreringsprosjekt som benytter fotball som metode, «Fotballkompis», som har som mål å integrere unge flyktninger gjennom likeverdige koblinger med norsk ungdom.

Bli bedre kjent med REMA-menneskene