Rema.no Ansvar Slik gjør vi butikken din mer miljøvennlig

Slik gjør vi butikken din mer miljøvennlig

Mange av REMA 1000 sine butikker vil oppgraderes for å bli mer energismarte. Det innføres blant annet LED-belysning og klimavennlige kjøleanlegg som vil gi lavere energibruk og gjøre butikkene mer miljøvennlige.

Miljøelementer, energigjenvinning og energisparing er i fokus når vi satser på mer energismarte butikker. Over 350 butikker er allerede oppgradert, noe som har redusert utslippene med rundt 50 prosent. Nå fortsetter vi arbeidet med resten av de eksisterende butikkene, samt lansering av flere miljøbutikker i REMA 1000.

For deg vil det bety at du kan oppleve at enkelte butikker stenger dørene i en kort periode når de oppgraderes. Formålet med endringene er å redusere butikkenes totale klimapåvirkning. Dette vil gi deg et hyggelig sted å handle til bare lave priser – i mer miljøvennlige omgivelser.

LED-belysning i alle butikker

Alle REMA 1000 sine butikker vil snart ha LED-belysning både inne og ute. LED-lys har et vesentlig lavere forbruk enn tradisjonell belysning, og vil føre til opptil 50 prosent lavere strømforbruk.

Miljøvennlige kjøle- og fryseanlegg

Vi bytter fra skadelig freongass til kun naturlige, klimavennlige væsker i kjøle- og frysediskene. Dette reduserer utslipp fra kjølegasser med rundt 50 prosent fra våre butikker.

Fokus på kildesortering

Effektive avfallssystemer bidrar til økt gjenvinning og ressursutnyttelse. Vi jobber mot minimum 80 prosent sorteringsgrad av avfallet i våre butikker og tilrettelegger for effektive avfallssystemer.

Energiovervåking og styring

Det ligger et stort potensial i å bruke energien mer effektivt. Energiovervåking hjelper oss å avdekke energiavvik og iverksette nødvendige tiltak. Målet er å få en optimalisert og smart styring av hver enkelt REMA 1000-butikk.

Dette er noen av oppgraderingene som gjennomføres for å redusere butikkens totale klimapåvirkning.

Satser på miljøbutikker

Siden 2016 har REMA 1000 åpnet nærmere 40 miljøbutikker over hele landet. Miljøbutikken er utviklet i samarbeid med Snøhetta og SINTEF, og bruker opptil 50 prosent mindre energi sammenlignet med andre butikker. Målet er å utvikle butikker som har både lavere klimabelastning og lavere kostnader, samt satser på fornybar energi. I tillegg til at de er oversiktlige og hyggelige å handle i.

Les mer om hvordan REMA 1000 jobber med vår klimapåvirkning her.