Rema.no Ansvar Slik gjør vi butikken din mer miljøvennlig

Slik gjør vi butikken din mer miljøvennlig

Mange av REMA 1000 sine butikker vil i løpet av 2019 få en oppgradering for å bli mer energismarte. Det innføres blant annet LED-belysning og klimavennlige kjøleanlegg som vil gi lavere energibruk.

Miljøelementer, energigjenvinning og energisparing er i fokus når vi satser på mer energismarte butikker. Over 300 butikker er allerede oppgradert, noe som har redusert utslippene med rundt 50 prosent. Nå fortsetter vi arbeidet med resten av de eksisterende butikkene, samt lansering av flere miljøbutikker i REMA 1000.

For deg vil det bety at du kan oppleve at enkelte butikker stenger dørene i en kort periode når de oppgraderes. Målet med dette er å redusere butikkenes totale klimapåvirkning, og gi deg et hyggelig sted å handle til bare lave priser – i en mer miljøvennlig butikk.

LED-belysning i alle butikker

Alle REMA 1000 sine butikker vil snart ha LED-belysning både inne og ute. LED-lys har et vesentlig lavere forbruk enn tradisjonell belysning, og vil føre til opptil 50 prosent lavere strømforbruk.

Miljøvennlige kjøle- og fryseanlegg

Vi bytter fra skadelig freongass til kun naturlige, klimavennlige væsker i kjøle- og frysediskene. Dette reduserer utslipp fra kjølegasser med rundt 50 prosent fra våre butikker.

Fokus på kildesortering

Vi jobber mot minimum 80 prosent sorteringsgrad av avfallet i våre butikker og tilrettelegger for effektive avfallssystemer.

Dette er noen av oppgraderingene som gjennomføres for å redusere butikkens totale klimapåvirkning.

Satser på miljøbutikker

Siden 2016 har REMA 1000 åpnet over tretti miljøbutikker over hele landet. Butikken er utviklet i samarbeid med Snøhetta og SINTEF, og bruker opptil 50 prosent mindre energi sammenlignet med andre butikker. Målet er å utvikle butikker som har både lavere klimabelastning og lavere kostnader, og satser på fornybar energi. I tillegg til at de er oversiktlige og hyggelige å handle i.

Les mer om hvordan REMA 1000 jobber med vår klimapåvirkning her.