Ansvarlig handel | Bærekraft og samfunnsansvar | REMA 1000
Hopp til innhold
Rema.no Ansvar i REMA 1000 Ansvarlig handel
Slik jobber vi med

Ansvarlig handel i REMA 1000

Her finner du mer informasjon rundt vårt arbeid med ansvarlig handel. Gjennom avtaler og tette samarbeid, er vi opptatt av at varene vi kjøper er trygge, lages under gode arbeidsforhold og tar hensyn til miljøet.

Slik kartlegger vi risiko

REMA 1000 handler varer fra mange leverandører i mange ulike land. Kontinuerlig arbeid med å sikre gode arbeidsforhold og kartlegging av risiko i innkjøpsland er blant det viktigste vi gjør.
I risikovurderingen ser vi på alt fra korrupsjon, organisasjonsfrihet, barnearbeid og tvangsarbeid til diskriminering og minimumslønn. Hvordan vi løser miljøutfordringer på en god måte står og sentralt. Vannforbruk, lokale utslipp og bruk av sprøytemidler er noe av det vi følger med på.

  • Miljøødeleggelser

Jobber for å unngå matjuks

Produksjon av råvarer som frukt, kaffe og te er normalt sesongbasert. Kortvarige arbeidskontrakter og uklare arbeidsforhold kan skape utfordringer for arbeiderne. Råvarer som handles på børs kan og skape et uoversiktlig marked med begrenset informasjon om produktene.
Matjuks er en økende global utfordring, som krever nøye regulering og oppfølging. Dette jobber vi i REMA 1000 kontinuerlig med å bekjempe.

Slik følger vi opp leverandørene

Vi har tett dialog med alle leverandører vi kjøper varer av, for å sikre at de forstår og etterlever våre etiske retningslinjer. REMA 1000 jobber for gode, langsiktige samarbeid, slik at vi kan gjøre deg som kunde trygg når du handler mat i våre butikker.

Dersom det handles via en agent, stiller vi krav om at retningslinjene skal gjennomgås av agenten med deres underleverandører. Leverandører fra land utenfor Vest-Europa skal i tillegg være medlem av Sedex – en samarbeidsplattform. Her deles leverandørdata om arbeidsforhold, menneskerettigheter og miljø.
Alternativt kan et BSCI-medlemskap være dekkende i bransjer hvor denne standarden er mest utbredt, eksempelvis i tekstilbransjen.

Opplæring i ansvarlig handel

Ansvarlig handel er en viktig del av den interne opplæringen i REMA 1000. Alle nyansatte med ansvar for innkjøp av produkter får en innføring kravene vi stiller til våre leverandører, samt hvordan vi jobber med oppfølging og kvalitetssikring.

Kurs av Etisk Handel Norge

Ansatte deltar hvert år på en nasjonal og internasjonal revisjon forbundet med etisk handel, og får kurs i regi av Etisk Handel Norge. Utvalgte får også videregående kurs ved ønske og behov.

Møte med leverandørene

I risikoutsatte land gjennomfører vi leverandørbesøk, også kalt et verifikasjonsbesøk. Målet er å sørge for at leverandører og produsenter følger våre etiske retningslinjer, og spesielt våre krav til kvalitet, HMS og miljø.

Dersom det forekommer mindre alvorlige avvik gir vi leverandøren muligheten til å rette opp i feilen innen en gitt tidsfrist. I REMA 1000 tror vi på trygge, langsiktige samarbeid, hvor vi hjelper hverandre til et felles mål om ansvarlig produksjon.