Varetransport på biogass er fremtiden | REMA 1000
Hopp til innhold
Rema.no Ansvar Varetransport på biogass er fremtiden

Varetransport på biogass er fremtiden

I åtte år har Hallvar Dahl kjørt varetransport for REMA 1000, men nylig skjedde en stor endring. – Overgangen fra diesel til biogass har gått knirkefritt.

– Den eneste forskjellen er at jeg må tenke litt mer på rekkevidde. Det har ikke noe med lastebilen å gjøre, men handler om at det foreløpig ikke er så mange steder å fylle biogass, sier Hallvar.

Han har faste ruter på Østlandet, og er blant de første varetransportørene som kjører biogassbil. I 2022 byttet nemlig REMA 1000 ut åtte av sine 35 dieselbiler med et grønnere alternativ. Innen 2026 skal alle egeneide tyngre kjøretøy byttes til mer miljøvennlige drivlinjer. Målet er at innen 2030 skal ethvert tungt kjøretøy, som kjører fast for REMA Distribusjon, være nullutslippsbiler eller biogassbiler.

– Transport utgjør mer enn 80 prosent av utslippene til REMA Distribusjon. Å bytte til biogass er dermed et stort steg i riktig retning. Det er dette som er framtiden, sier Hallvar.

UTSKIFTNING: I 2022 byttet REMA 1000 ut åtte av sine 35 dieselbiler med biogassbiler. Innen 2026 skal alle egeneide kjøretøy byttes til mer miljøvennlige biler.

Hva er biogass?

Biogass er en helt naturlig gass som dannes når organisk materiale, som for eksempel matavfall, husdyrgjødsel, planterester og avløpsvann, brytes ned av mikroorganismer i et oksygenfritt miljø. Biogass består i hovedsak av metan. Ved forbrenning dannes CO2 og vann. Fordi råstoffet kommer fra biologisk materiale, regnes forbrenningen som CO2-nøytral.

– Biogassen kommer blant annet fra matavfall som er fra våre egne butikker, og private husstander. Så på en måte kjører vi varer til deg – på varer fra deg!

Studier viser at biogass er et av de mest miljøvennlige drivstoffene på markedet.

HÅPER FLERE FØLGER ETTER: Hallvar er stolt av at REMA 1000 tenker ansvarlig og miljøvennlig transport. Han tror flere vil følge etter i fremtiden.

Krav om Euro 6

I tillegg til å fase ut diesellastebiler, gjøres andre tiltak for å begrense utslipp.
Alle REMA 1000 sine transportører skal bruke biler med Euro 6-motorer, som er godkjent etter gjeldende regler for utslipp. REMA Distribusjon er også med i Grønt Landtransport program – og flere andre fora som omhandler miljøtiltak på transport. I likhet med REMA Distribusjon har også Norsk Kylling valgt å satse på biogassbiler, og i 2021 gikk de til innkjøp av tre nye lastebiler.

– Nå håper jeg biogass blir et satsningsområde for flere. Den eneste ulempen med å kjøre disse bilene akkurat nå, er at det er relativt få steder jeg får fylt tanken. Med biogass på agendaen, vil hverdagen bli grønnere og enklere for meg og kollegene mine, avslutter Hallvar.