Rema.no Ansvar Økologi

Økologi

Vi mener at økologi skal være tilgjengelig for alle som har lyst til å spise sunn og bærekraftig mat. Vårt mål er derfor å øke volumet på økologiske varer slik at prisene på økologi blir lavere.

Vi kan påvirke miljøet mye gjennom verdikjeden, men til syvende og sist er det produktene vi selger som påvirker miljøet mest. Det beste «verktøyet» for salg av bærekraftige produkter er i dag økologi og vi ønsker derfor å tilrettelegge for økt økologisk landbruk og gjøre økologiske matvarer mer tilgjengelig for folk flest.

Økofondet

REMA 1000, Felleskjøpet, Norgesmøllene og Mesterbakeren har undertegnet en avtale om etableringen av et økologifond på 10 millioner kroner. Fondet skal bidra til å dekke merkostnadene for bønder som legger om fra konvensjonell til økologisk dyrking av korn.

Omlegging til økologisk drift tar tid og produksjonen går gjennom en endringsprosess. For bonden fører dette skiftet med seg usikkerhet og utfordringen knyttet til salg under omleggingen. Fondet skal trygge denne overgangen for norske bønder med den hensikt at bøndene som legger om får en omsetningsgaranti på produksjonen sin. Les mer om Økofondet.

Kolonihagen

I 2016 kjøpte vi oss inn i anerkjente Kolonihagen. I tillegg til å utvikle unike kvalitetsprodukter kun for REMA 1000 driver Kolonihagen blant annet salg og distribusjon av kortreist økologisk mat gjennom eget bakeri, restauranten på Frogner i Oslo og matkasser som leveres på døren. Vårt mål er at Kolonihagen skal være Norges beste kompetansemiljø for å fremme utvikling av økologiske produkter. Det skal gjøres gjennom produktutvikling, produksjon og salg av høykvalitetsprodukter samt samarbeid med ulike kompetansemiljø. Les mer om Kolonihagen.

Økologisk Stangekylling

En av landets få økologiske kyllingproduksjoner finner vi hos Anette og Kjell Birger Frøyland på gården Hattefjeld i Tistedal. De produserer for Stangekylling, som selges kun hos REMA 1000. Som annen Stangekylling vokser den opp med fokus på godt dyrevelferd og god plass i 70 dager. De økologiske kyllingene spiser økologisk fôr og har tilgang til utearealet på gården, samt vaglepinne som stresser ned kyllingen. Det er kun 6 kyllinger på hver kvadratmeter, som betyr at de har ekstra god plass til å bruse med fjærene.

Samarbeid med Fokhol Gård

Siden 2017 har vi samarbeidet med en av Norges største økologiske gårder. Fokhol Gård på Stange i Hedmark driver biodynamisk økologisk produksjon av korn, poteter, grønnsaker, melk, kjøtt og fôr. Samarbeidet innebærer at vi vil selge produkter fra Fokhol under merkevaren Kolonihagen samt at gården mottar støtte til videreutvikling av den økologiske produksjonen. Les mer om samarbeidet.