Personvern og brukervilkår | Få oversikt over her | REMA 1000
Hopp til innhold
Rema.no » Spar penger med Æ » Personvern og brukervilkår digitale tjenester

Personvern og brukervilkår

Vi ønsker å gjøre det enkelt for deg å se hvordan vi behandler dine personopplysninger. På denne siden kan du se personvernerklæring og brukervilkår for REMA 1000s digitale tjenester, som Æ-appen og nettsiden vår.

Generelle brukervilkår for REMAs digitale tjenester

Brukervilkårene som du leser her beskriver hvilke rettigheter og plikter du har som bruker av påloggede digitale tjenester levert av REMA 1000 (“Tjenestene“). En oversikt over de til enhver tid gjeldende Tjenestene omfattet av disse brukervilkårene finner du her.

REMA 1000  Norge AS (“REMA 1000”) står bak leveransen av Tjenestene og er din avtalepart. REMA 1000 representerer også andre REMA-selskaper, alle REMA 1000 butikkene i Norge, andre butikker som REMA 1000 eller datterselskaper står bak og eventuelle samarbeidspartnere som bidrar til Tjenestene (samlet «REMA-Selskapene»),

Det er utarbeidet særskilte brukervilkår for den enkelte Tjeneste som regulerer dine rettigheter og plikter for bruk av den aktuelle Tjeneste. De særskilte brukervilkårene kommer i tillegg til disse brukervilkårene.

2.1 Opprett bruker

For å bruke våre Tjenester må du være en privatperson over 15 år, og akseptere disse brukervilkårene.

For å få tilgang til en Tjeneste må du ha en brukerkonto, som vi oppretter for deg den første gangen du ønsker tilgang til en Tjeneste. Brukerkontoen inneholder opplysninger (mobilnummer og en unik bruker-ID) som vi må registrere for at du i det hele tatt skal kunne være en bruker av våre Tjenester. I tillegg gir brukerkonten deg en samlet oversikt over hvilke Tjenester du har valgt å benytte, hvilke vilkår du har akseptert, samtykker du har gitt, og muligheten til å administrere dine kundeforhold på ett sted.

Før du kan benytte en Tjeneste må du altså identifisere deg ved å oppgi mobilnummeret ditt. Vi vil da sjekke om du allerede benytter en av våre Tjenester. I så fall vil vi benytte din eksisterende bruker-ID og knytte den nye Tjenesten til denne i brukerkontoen. Hvis du ikke allerede benytter en av våre Tjenester, vil vi opprette en brukerkonto for å gi deg tilgang til den aktuelle Tjenesten.

Det kan ikke opprettes mer enn én brukerkonto per person.

2.2 Slik avslutter du en Tjeneste eller brukerkontoen din

Du kan når som helst si opp en Tjeneste ved å gå inn på «Profil» i den aktuelle Tjeneste, eller sende en mail til kontakt@rema.no. Dersom du benytter andre Tjenester vil du fortsatt beholde din brukerkonto (med unntak av opplysninger relatert til den oppsagte Tjenesten), slik at du kan motta de Tjenestene du fortsatt vil benytte.

Når du ikke lenger har et kundeforhold med oss gjennom en av våre Tjenester, vil din brukerkonto automatisk bli slettet.

Hvis du sier opp en Tjeneste eller brukerkontoen slettes, er det ikke mulig å gjenopprette innholdet og brukerhistorikken for den aktuelle Tjenesten.

For å kunne administrere ditt kundeforhold og bruken av våre Tjenester er det nødvendig å behandle visse personopplysninger om deg. Vi har utarbeidet en generell personvernerklæring som gjelder for alle Tjenestene. Denne inneholder generell informasjon om hvordan vi behandler dine personopplysninger ved bruk av Tjenestene og hvilke rettigheter du har. Personvernerklæringen finner du lenger ned på siden.

Utfyllende informasjon om hvilke personopplysninger vi samler inn og hvordan personopplysningene blir brukt i forbindelse med den enkelte Tjeneste, fremgår av særskilte personvernerklæringer for den aktuelle Tjeneste. De særskilte personvernerklæringene kommer i tillegg til den generelle personvernerklæringen.

4.1 Slik får du informasjon og tilbud

Som registrert bruker av våre Tjenester vil du motta generell informasjon og tilbud på varer og andre produkter og tjenester, samt informasjon om hvor (i hvilke butikker) Tjenestene kan benyttes. Innholdet i markedsføringen beror på hva slags Tjeneste du benytter deg av og ditt kundeforhold med oss.

Du vil kunne motta slik informasjon og markedsføring per post, gjennom digital annonsering og elektroniske kommunikasjonskanaler som epost, pushvarsler eller SMS.

Du vil ikke motta informasjon og tilbud fra våre samarbeidspartnere (utover REMA-Selskapene) med mindre brukervilkårene for den aktuelle Tjeneste forutsetter dette, eller du har samtykket særskilt til det.

4.2 Du kan reservere deg mot markedsføring

Den markedsføringen du mottar fordi du er bruker av våre Tjenester, kan du reservere deg mot. Det kan du gjøre både når du tar en Tjeneste i bruk, ved å gå inn på«Profil» i den enkelte Tjeneste, og i forbindelse med den enkelte markedsføringshenvendelse (avhengig av hvordan markedsføringen sendes).

Vi forbeholder oss retten til å gjøre endringer i Tjenestene, bl.a. for å møte nye behov. Dette kan være endringer i brukervilkårene eller personvernerklæringene, eller innholdet i en Tjeneste som for eksempel å endre hvilke produkter som er rabatterte, betingelsene for å få rabatt eller rabattens størrelse. Hvis endringen forutsetter at vi må innhente nytt samtykke fra deg for behandling av dine personopplysninger vil du bli bedt om dette før den endrede Tjenesten blir tilgjengelig.

Vi forbeholder oss retten til helt eller delvis å overføre våre rettigheter og/eller plikter etter brukervilkårene for Tjenestene til et annet selskap, for eksempel ved omorganisering av REMA-Selskapene.

REMA 1000 er ansvarlig for at alle opplysninger og data er riktige, forutsatt at du har gitt riktige opplysninger. Vi tar likevel forbehold om trykkfeil, teknisk svikt, driftsstans og lignende uforutsette hendelser.

REMA 1000 forbeholder seg retten til å endre eller slette din brukerkonto, endre innholdet og/eller nekte deg tilgang til våre Tjenester dersom;

  • vi mistenker at det opprettes flere brukerkonti tilknyttet samme person
  • vi mistenker at Tjenestene benyttes til kommersielle formål, for eksempel videresalg eller næringsvirksomhet
  • det foreligger andre saklige grunner (f.eks. brudd på brukervilkårene)

Før vi eventuelt gjør endringer i eller sletter brukerkontoen din, vil tilgangen bli midlertidig sperret. Før vi gjør dette vil vi ta kontakt med deg. Hvis brukerkontoen din slettes på grunn av misbruk, kan du bli nektet å opprette en ny brukerkonto.

Brukervilkårene knyttet til våre Tjenester reguleres av norsk rett. Eventuelle tvister med tilknytning til brukervilkårene og som partene ikke løser i dialog, skal avgjøres av norske domstoler.

Personvernerklæring

Denne personvernerklæringen inneholder generell informasjon om hvordan vi behandler dine personopplysninger ved bruk av Tjenestene og hvilke rettigheter du har. Utfyllende informasjon om hvilke personopplysninger vi samler inn og hvordan personopplysningene blir brukt i forbindelse med den enkelte Tjeneste, fremgår av særskilte personvernerklæringer for den aktuelle Tjeneste. De særskilte personvernerklæringene kommer i tillegg til denne generelle personvernerklæringen.

Personopplysninger er opplysninger og vurderinger som direkte eller indirekte kan knyttes til deg. Regelverket skal beskytte deg mot at personopplysningene dine blir misbrukt.

I REMA 1000 er kunden vår «øverste sjef». Vi tar personvernet ditt på alvor og behandler personopplysningene dine i samsvar med personvernlovgivningen.

Den behandlingsansvarlige for personopplysningene er REMA 1000 Norge AS (Org. nr. 982 254 604) Gladengveien 2 0661 Oslo, med mindre annet fremgår av de særskilte personvernerklæringer for den enkelte Tjeneste eller punkt 7.3 nedenfor. Det betyr at det er REMA 1000 Norge AS som er ansvarlig for bruken av personopplysningene som samles inn om brukere av Tjenestene.

Vi har utnevnt et personvernombud som blant annet skal kontrollere at vi behandler personopplysningene dine i tråd med personvernlovgivningen. Du kan kontakte personvernombudet på personvernombud@rema.no.

3.1 Vi lagrer registreringsopplysninger

Når det opprettes en brukerkonto, registrerer vi mobilnummeret du oppgir. Vi bruker telefonnummeret ditt for å lage en unik bruker-ID som identifiserer deg når du logger deg inn på våre Tjenester, og for å administrere kundeforholdet.

3.2 Vi lagrer opplysninger du gir frivillig

Hvis du velger å delta i spørreundersøkelsene eller konkurransene våre, samler vi inn og lagrer informasjon som du oppgir i undersøkelsen eller konkurransen. Hvis spørreundersøkelsen er anonym, kan vi ikke koble svarene til deg.

3.3 Vi lagrer betalingsopplysninger

Vi lagrer betalingsopplysninger, som for eksempel kontonummer, kredittkortnummer og andre opplysninger, som er nødvendig for å kunne administrere de betalingsløsninger du har valgt i den aktuelle Tjeneste.

3.4 Vi lagrer kontaktopplysninger

For å kunne kommunisere med deg på andre måter enn gjennom våre Tjenester henter vi i noen tilfeller inn kontaktopplysninger om deg fra offentlig tilgjengelige kilder eller fra samarbeidspartnerne våre (for eksempel Posten). De kontaktopplysningene vi eventuelt henter inn er navn,  postadresse og epostadresse (avhengig av den enkelte Tjeneste). I tillegg vil vi lagre Advertiser-ID og «app event data» for analyse og for å optimalisere teknisk drift av appen. Advertiser-ID og «app event data» vil også brukes til å sende tilpasset informasjon og tilbud i sosiale medier dersom du har samtykket til dette i tilknytning til den enkelte Tjeneste.

For å kunne sende deg pushvarsler gjennom apper registrerer vi enhets-ID (device-ID) til mobiltelefonen din, nettbrettet ditt eller andre enheter du bruker appen fra.

3.5 Vi lagrer informasjon om din bruk av Tjenestene

For å kunne tilby relevante og brukervennlige Tjenester lagrer vi informasjon om din bruk av den enkelte Tjeneste, for eksempel hvilke funksjoner du benytter, hvilke sider du ser på, hvor ofte du er inne i appen, din respons på tidligere kampanjer o.l. Opplysningene vil bare bli brukt i anonymisert eller pseudonymisert form, se punkt 5.4, eller som du har samtykket til i forbindelse med den enkelte Tjeneste.

3.6 Opplysninger i en personprofil

Hvis du har samtykket til det i tilknytning til den enkelte Tjeneste, vil vi bruke de personopplysningene vi har lagret om deg til å lage en personprofil. En slik profil blir laget ved å foreta en analyse av din brukshistorikk (i butikk og i app, og som mottaker av tilbud og annen markedsføring), eventuelle opplysninger vi har mottatt fra tredjepart og antakelser vi gjør på grunnlag av dette. En personprofil kan for eksempel inneholde opplysninger om din antatte alder, kjønn og bostedsområde.

3.7 Andre opplysninger

Vi vil kun benytte andre opplysninger om deg enn beskrevet ovenfor i samsvar med lovgivningen og i den utstrekning det er nødvendig for å levere Tjenestene.

Vi vil hovedsakelig innhente personopplysninger direkte fra deg, for eksempel ved at du selv gir fra deg opplysninger eller gjennom din bruk av Tjenestene.

Vi vil også innhente personopplysninger fra tredjeparter, som våre samarbeidspartnere eller offentlig tilgjengelige kilder, hvis det er nødvendig for å kunne levere Tjenestene eller informasjon knyttet til disse, eller for å oppfylle våre forpliktelser overfor deg, eller du har gitt særskilt samtykke til å lage en personprofil som beskrevet i punkt 3.6. Vi vil bare innhente opplysninger fra våre samarbeidspartnere dersom det er grunnlag i personvernlovgivningen for slik deling av opplysninger.

5.1 Administreringen av kundeforholdet

Behandling av enkelte personopplysninger er nødvendig for at Tjenestene skal fungere.

Vi bruker registreringsopplysninger som mobilnummer og bruker-ID for å identifisere deg når du logger deg inn i en Tjeneste, og for å administrere kundeforholdet ditt. Vi kan bruke mobilnummeret ditt til blant annet å sende deg driftsmeldinger ved tekniske problemer, kontakte deg ved produktfeil, svare deg på henvendelser eller for å identifisere deg hvis du ønsker å kontakte oss om personvernet ditt.

Vi bruker dine betalingsopplysninger for å sikre at du får gjennomført dine betalinger og oppnår kundefordelene i den enkelte Tjeneste.

Vårt behandlingsgrunnlag er vår avtale med deg.

5.2 Sende pushvarsler

Din enhets-ID blir lagret av tekniske årsaker og er nødvendig for å sende pushvarsler, se punkt 3.4. Den blir ikke brukt til andre formål. Det er frivillig å motta pushvarsler, og du kan når som helst gå inn i appen og velge bort dette. Vårt behandlingsgrunnlag er vår avtale med deg eller vår berettigede interesse i å sende deg relevant informasjon om Tjenesten.

5.3 Markedsføring

5.3.1 Gi generell informasjon og tilbud på varer og tjenester  

Vi vil kunne bruke registreringsopplysningene og kontaktopplysningene dine, for eksempel postadresse, til å sende deg generell informasjon og tilbud på varer og andre produkter og tjenester, avhengig av hva slags Tjeneste du benytter deg av og ditt kundeforhold med oss.

Du vil kunne motta slik informasjon direkte i appen, per post, gjennom elektroniske kommunikasjonskanaler, som for eksempel epost, pushvarsler eller SMS, og digital annonsering gjennom tjenestene til Schibsted ASA med datterselskaper eller andre samarbeidspartnere.

Vi vil ikke bruke mobilnummeret ditt til å ringe deg, med mindre du er trukket ut som vinner av en konkurranse.

Du kan reservere deg mot generell informasjon og tilbud i forbindelse med at du ber om tilgang til en Tjeneste, under «Profil» i den aktuelle Tjeneste, eller i den enkelte markedsføringshenvendelse (avhengig av hvordan markedsføringen sendes). En eventuell reservasjon vil ikke påvirke muligheten du har til å benytte Tjenestene (utover det som går på mottak av markedsføring og informasjon).

Vårt behandlingsgrunnlag er vår berettigede interesse i å sende deg generell informasjon, tilbud og annen markedsføring.

5.3.2 Vi bruker opplysninger om deg til å tilpasse Tjenestene til ditt behov og preferanser 

I tillegg til å kunne sende deg generell informasjon og tilbud som beskrevet i punkt 5.3.1, ønsker vi å tilby deg Tjenester som er skreddersydd ditt behov og din personprofil. En nærmere beskrivelse av hva en personprofil er, finner du i punkt 3.6.

Vi vil kun skreddersy Tjenester til dine behov dersom du har samtykket til det i tilknytning til den enkelte Tjeneste. Personopplysninger innhentet i forbindelse med en Tjeneste vil kun bli brukt for å skreddersy en annen Tjeneste dersom du har samtykket til dette eller Tjenestene har nær sammenheng med hverandre.

5.3.3 Vi bruker opplysninger om deg til å gjennomføre konkurranser og spørreundersøkelser

Vi vil kunne bruke de personopplysningene vi har om deg til å gjennomføre konkurranser og spørreundersøkelser, for eksempel ved at din registrerings- eller kontaktinformasjon benyttes til å kommunisere med deg eller at vi benytter din brukshistorikk som grunnlag for din deltakelse i en konkurranse eller for å sende deg en spørreundersøkelse.

Opplysninger du frivillig har oppgitt for å delta i en konkurranse eller spørreundersøkelse vil slettes når de ikke lenger er nødvendige for aktiviteten som skal gjennomføres, med mindre vi har annet grunnlag for videre oppbevaring.

Vårt behandlingsgrunnlag er (i) vår berettigede interesse i å markedsføre, forbedre og utvikle våre Tjenester og produkter til det beste for kundene eller (ii) ditt samtykke, avhengig av hvilken Tjeneste og behandling det gjelder.

5.4 Forbedre og utvikle Tjenestene våre

Vi vil benytte din brukshistorikk (i butikk og i app) og andre personopplysninger samlet inn (fra Æ eller tredjeparter) i forbindelse med din bruk av våre Tjenester i pseudonymisert eller anonymisert form for å vurdere etablering av nye butikker, optimalisere vareutvalget og vareplasseringer, til driften av butikkene våre, til å måle responsen på våre tilbud og kampanjer, samt til å måle kvaliteten på og forbedre vårt tjenestetilbud og den enkelte Tjeneste.

At opplysninger er pseudonymiserte betyr at for eksempel telefon- og medlemsnummer fjernes og erstattes med en unik indikator (f.eks. en tallkode), før opplysningene behandles som beskrevet ovenfor. Teknisk sett kan imidlertid indikatoren «spores» tilbake til personen. Personopplysningene er anonymisert når det ikke lenger er mulig å gjenidentifisere deg.

Også opplysninger du har oppgitt frivillig i forbindelse med våre spørreundersøkelser eller konkurranser vil bli brukt til å evaluere og forbedre produkter og Tjenester.

Vårt behandlingsgrunnlag er vår berettigede interesse i å forbedre og  utvikle butikkene og Tjenestene til det beste for kundene.

5.5 Andre formål

Vi vil kunne benytte opplysningene om deg til andre formål enn beskrevet ovenfor, i den utstrekning det er nødvendig for å levere Tjenestene og det har grunnlag i personvernlovgivningen.

Vi vil i noen tilfeller trenge samtykke fra deg for at vi skal kunne bruke dine personopplysninger slik at du får Tjenester som er best mulig tilpasset dine behov og størst mulig nytte av Tjenesten.

Det er frivillig å avgi samtykke, og det er heller ikke et krav for at du skal kunne bruke annet innhold i Tjenestene. Et eventuelt samtykke gis i forbindelse med den enkelte Tjeneste. En oversikt over hvilke samtykker du har gitt er alltid tilgjengelig på din brukerkonto.  Hvordan samtykkene kan trekkes tilbake fremgår av personvernerklæringen for den enkelte Tjeneste.

7.1 Deling med underleverandører, databehandlere eller andre tredjeparter

Vi vil kunne dele opplysningene dine med tredjeparter som leverer tjenester til oss, for eksempel innen drift, vedlikehold eller tekniske løsninger i tilknytning til våre butikker, sortiment og vareplassering, betalingsløsninger (f.eks. Vipps)  eller Tjenestene for øvrig. Vi vil også kunne dele dine personopplysninger hvis vi anser det nødvendig for å kunne administrere kundeforholdet ditt, for å oppfylle våre forpliktelser overfor deg eller for å utvikle Tjenester som antas å være relevante for kundene våre.

Vi utleverer ikke dine personopplysninger til andre tredjeparter med mindre vi har et rettslig grunnlag for å gjøre det. Det kan for eksempel være nødvendig å utlevere dine personopplysninger til offentlige myndigheter dersom vi er rettslig forpliktet til å gjøre dette.

Vi vil i alle tilfeller kun dele eller utlevere personopplysninger som anses nødvendige og relevante for formålet.

7.1.1 Deling for å sende generell informasjon og tilbud

For å kunne sende deg generell informasjon og tilbud på varer og andre produkter og tjenester som beskrevet under punkt 5.3, vil vi dele enkelte av personopplysningene dine med tredjeparter som står for kommunikasjonen og markedsføringen. Slike tredjeparter kan for eksempel være andre selskaper i Reitan Retail og samarbeidende medie- eller kommunikasjonskanaler som for eksempel Meta (Facebook), Schibsted eller Posten (eller deres konsernselskaper). Tredjeparter vil kun benytte opplysningene for å identifisere deg som rett mottaker av informasjonen.

De personopplysningene vi kan dele for dette formålet er registrerings- og kontaktopplysninger.

7.2 Tiltak for å sikre dine rettigheter

For å sikre rettighetene dine, har vi inngått databehandleravtaler med de tredjepartene som får tilgang til personopplysningene dine og skal behandle disse på våre vegne. Disse tredjepartene kan ikke benytte seg av personopplysningene dine til andre formål enn de vi har avtalt med deg (med mindre du i brukervilkår eller annen avtale med den aktuelle tredjepart har samtykket til dette). Tredjeparter er på tilsvarende måte forpliktet til å inngå en databehandleravtale med sine eventuelle underleverandører.

Noen av samarbeidspartnerne våre kan befinne seg i et land utenfor EU/EØS. Det innebærer at personopplysningene dine kan bli utlevert til tredjeparter som befinner seg i et land utenfor EU/EØS. Vi gjør deg oppmerksom på at dette kan være et land med et regelverk som ikke beskytter personopplysninger i samme grad som reglene i Norge. For å sikre rettighetene dine sørger vi derfor for at slik overføring skjer i samsvar med den norske personvernlovgivning som til enhver tid gjelder, for eksempel gjennom bruk av EUs standardkontraktklausuler.

7.3 Felles behandlingsansvar

I enkelte tilfeller vil vi og vår samarbeidspartner (f.eks. et mediehus) kunne ha felles behandlingsansvar for visse typer bruk av dine personopplysninger. Informasjon om hvilke slike samarbeid vi har og hvilke rettigheter du har overfor oss og den andre behandlingsansvarlige (jfr. GDPR art 26) kan til enhver tid finnes her.

Du har rett til å be om innsyn i og retting eller sletting av personopplysninger vi har registrert om deg. Du kan også be om å begrense eller motsette deg behandlingen som gjelder deg. Du kan også kreve dataportabilitet. Dataportabilitet er en rett til å ta med seg egne personopplysninger til en annen virksomhet. Retten gjelder kun personopplysninger som du selv har gitt til oss.

Henvendelser om innsyn i hvilke personopplysninger vi har om deg eller utøvelse av en av dine øvrige rettigheter, kan du sende til kontakt@rema.no eller gjennom den enkelte Tjeneste.

Du kan også rette feil i personopplysningene dine, avslutte en Tjeneste eller slette brukerkontoen din direkte under «Profil» i den enkelte Tjeneste.

Du har rett til å klage til Datatilsynet hvis du mener behandlingen av personopplysningene dine er i strid med personvernreglene.

Vi sletter personopplysninger i tråd med personvernreglene for sletting. Det betyr at vi sletter dine personopplysninger når det ikke lenger er nødvendig å lagre opplysningene for å oppfylle formålet de ble innhentet for.

Du kan når som helst selv be om sletting av dine personopplysninger, med unntak av opplysninger som er nødvendige for at vi skal kunne gi deg de Tjenestene du ønsker å motta. Hvis du velger å si opp en Tjeneste, vil alle opplysninger om deg knyttet til den aktuelle Tjeneste slettes, med mindre de er nødvendige for andre Tjenester du har valgt.

Forespørsel om sletting kan du sende til kontakt@rema.no.

Vi er opptatt av at uberettigede ikke får tilgang til personopplysningene dine. Vi benytter derfor flere former for sikkerhetsteknologi som sørger for en god beskyttelse mot uautorisert tilgang og misbruk av personopplysninger.

Brukervilkår i Æ

Æ er et personlig verktøy som hjelper deg å spare penger ved å gi deg rabatter og andre kundefordeler på et utvalg av vårt varesortiment, oversikt over handlehistorikken din og andre fordeler. Alle Æ-brukere får slike fordeler. Hvis du vil, gir vi deg også ekstra gode «personlige priskutt» på varer som er relevante for deg bl.a. ut fra din handlehistorikk.

Æ gjelder i REMA 1000 butikkene og andre butikk-konsepter som REMA 1000 Norge AS eller datterselskaper står bak («REMA-butikkene»).

Vi tar til enhver tid sikte på å utvikle og forbedre Æ til beste for deg som kunde. Hvilke produkter som er rabatterte, betingelsene for å få rabatt eller rabattens størrelse vil derfor kunne endre seg. En beskrivelse av de til enhver tid gjeldende rabatter og kundefordeler er tilgjengelig her. Æ kutter alltid prisene direkte i kassa når du betaler.

Brukervilkårene som du leser her kommer i tillegg til de generelle brukervilkårene for påloggede digitale tjenester levert av REMA 1000 («Tjenestene»). De generelle brukervilkårene er tilgjengelige her.

For å få tilgang til Æ må du ha en brukerkonto som vi oppretter for deg den første gangen du ønsker tilgang til en Tjeneste. Du må oppgi mobilnummeret ditt, som vi vil bruke for å identifisere deg. Vi vil benytte mobiltelefonnummeret til å sjekke om du allerede benytter en av våre Tjenester. I så fall vil vi benytte din eksisterende bruker-ID og knytte Æ til denne i brukerkontoen din. Vi vil også be deg oppgi epostadressen din, slik at vi også kan bruke denne for idenfikasjonsformål og for å sende deg informasjon om oppdateringer, tilbud mv. Det er imidlertid frivillig om du vil oppgi epostadresse.

Hvis du ikke allerede benytter en av våre Tjenester, vil vi opprette en brukerkonto for å gi deg tilgang til Æ.

Brukerkontoen vil blant annet gi deg en oversikt over hvilke varer du har kjøpt og hvor mye du har spart.

Dersom du ikke lenger ønsker å benytte Æ kan du avslutte Tjenesten ved å gå inn på «Profil» i Æ eller sende en mail til kontakt@rema.no. Dersom du benytter andre Tjenester vil du fortsatt beholde din brukerkonto (utover det som gjelder Æ) slik at du kan motta de andre Tjenestene. Informasjon om hvordan du avslutter din brukerkonto fremgår av de generelle brukervilkårene for Tjenestene.

Hvis du skanner din personlige strekkode fra Æ-appen når du skal betale i kassen, vil handleturen bli registrert på deg uansett om du betaler kontant, med kort, med Vipps – eller med eventuelle andre betalingsmåter REMA til enhver tid aksepterer.

Ønsker du automatisk registrering av handleturen når du betaler med bankkort (debetkort) (uten skanning av strekkode fra Æ) må du legge til bankkontonummeret i appen. Du behøver bare å gjøre dette en gang. Fordi vi bruker Vipps til å sjekke at den som registrerer seg i Æ er eier av bankkontoen, må kontoen du ønsker å benytte være registrert i Vipps. Dette gjelder uavhengig av om du ønsker å betale med Vipps eller annet elektronisk betalingsmiddel (men ikke kredittkort). Hvis du vil bruke Vipps som betalingsmåte, legger du bare inn Vipps som betalingsmåte i appen, og så vil handleturene dine bli automatisk registrert når du betaler med Vipps. Ønsker du å automatisk registrere Æ når du betaler med kredittkort, må du legge til kredittkortnummeret i appen (en gang).

Det er ikke mulig å registrere handleturer i ettertid.

For å gi deg rabatter og andre fordeler med Æ er det nødvendig for oss å samle inn, lagre og bruke visse opplysninger om deg og det du kjøper.

Vi har derfor utarbeidet en personvernerklæring som inneholder utfyllende informasjon om hvilke personopplysninger vi samler inn og hvordan personopplysningene blir brukt. Personvernerklæringen finner du lenger ned på siden.

5.1 Slik får du informasjon og tilbud

Som registrert bruker av Æ vil du motta generell informasjon og tilbud på varer og tjenester i REMA 1000-butikkene. Vi kan også gi deg tilbud på de samme varene du har handlet tidligere – varer som står på oversikten over dine handleturer i Æ. Slik kan du spare enda mer penger. Denne markedsføringen er ikke basert på en personprofil, se punkt 2.4 i personvernerklæringen.

Du vil kunne motta slik informasjon i appen, per post, gjennom digital annonsering og elektroniske kommunikasjonskanaler som pushvarsler, SMS og epost.

5.2 Du kan reservere deg mot markedsføring

Den markedsføringen du mottar fordi du er Æ-bruker, kan du reservere deg mot. Du kan velge selv hvilke kanaler (f.eks. SMS) du ikke ønsker markedsføring i. Det kan du gjøre både når du tar i bruk Æ, under «Profil» i appen, og i forbindelse med den enkelte markedsføringshenvendelse (avhengig av hvordan markedsføringen sendes). Du kan bruke Æ som normalt selv om du velger å reservere deg mot markedsføring. Du vil uansett alltid finne generell informasjon og tilbud i appen under «For deg».

Personvernerklæring i Æ

Denne personvernerklæringen inneholder utfyllende informasjon om hvilke personopplysninger vi samler inn om deg når du bruker Æ og hvordan personopplysningene blir brukt. Denne personvernerklæringen gjelder i tillegg til personvernerklæringen inntatt i de generelle brukervilkårene for Tjenestene.

2.1 Registreringsopplysninger – identifikasjon

Vi vil lagre ditt mobilnummer og (hvis du velger å oppgi den) din epostadresse, for identifikasjons- og markedsføringsformål, se Æ-brukervilkårene punkt 2 og 5.1.

2.2 Betalingsopplysninger

Dersom du ønsker å benytte elektroniske betalingsløsninger (f.eks. bankkort, mobilbetaling, smartklokker mv.) vil vi behandle enkelte opplysninger knyttet til valgt betalingsløsning for å sikre at dine kjøp blir automatisk registrert i Æ. Hvilke personopplysninger vi behandler avhenger av hvilken betalingsløsning du har valgt. Opplysninger som typisk vil bli behandlet er telefonnummer, kontonummer og eventuelle andre opplysninger som kreves av den enkelte betalingsløsning (f.eks. kredittkortnummer for betaling med kredittkort), i den utstrekning det er nødvendig for å gjennomføre betaling og automatisk registrere handleturene i Æ.

Informasjon om dine betalingsløsninger, som kontonummer, er synlig i Æ-profilen din slik at du selv kan kontrollere og ha oversikt over hvilke betalingsløsninger som er knyttet til Æ.

2.3 Vi lagrer handlehistorikken din

Når du benytter Æ, registrerer vi og lagrer informasjon om handlehistorikken din.

Dette kan være informasjon som fremgår av en kassalapp. Det vil si informasjon om produkter du handler, beløp, dato, butikk og betalingsmåte. Det kan også være informasjon som kan utledes av kassalappene, som for eksempel hvor ofte du handler.

Vi vil også kunne samle inn og lagre informasjon om hvilke produkter du gis tilbud eller rabatt på.

Andre opplysninger som lagres vil kunne være brukshistorikken din fra appen (hvor ofte du åpner appen o.l.) og om ditt kjøp skjer i tilknytning til en kampanje eller annen markedsføring vi eller våre samarbeidspartnere har sendt deg. Slik informasjon vil kun benyttes i anonymisert eller pseudonymisert form i samsvar med punkt 5.4 i personvernerklæringen til de generelle vilkårene, eller når du har gitt særskilt samtykke iht. punkt 2.4 nedenfor.

2.4 Opplysninger i en personprofil

Hvis du har samtykket til det, vil vi bruke de personopplysningene vi har lagret om deg til å lage en personprofil. En slik profil blir laget ved å foreta en analyse av handlehistorikken din, eventuelle opplysninger vi har mottatt fra tredjepart og antakelser vi gjør på grunnlag av dette. En personprofil kan for eksempel inneholde opplysninger om din antatte alder, kjønn, antall mennesker i husstanden din, bostedsområde, hvor ofte du er inne i appen, hvilke produktkategorier du antas å være opptatt av, og hvorvidt ditt kjøp skjer som respons på konkrete kampanjer eller andre markedsføringstiltak, og hvilken butikk du foretrekker. Se også punkt 3.6. i personvernerklæringen til de generelle vilkårene som er tilgjengelig her.

3.1 Administreringen av kundeforholdet

Handlehistorikken og betalingsopplysninger blir brukt for å administrere kundeforholdet, slik at du alltid kan se hvilke produkter du får rabatt på, ha oversikt over handleturene dine i Æ, og være sikret at dine kjøp og rabatter automatisk blir registrert i Æ. Handlehistorikken kan også bli brukt for å finne ut om du har kjøpt eventuelle varer med kvalitetsavvik og lignende.

Vårt behandlingsgrunnlag er vår avtale med deg.

3.2 Markedsføring

3.2.1 Gi generell informasjon og tilbud på varer i REMA 1000-butikkene

Æ er et verktøy som skal hjelpe deg å spare penger. Vi vil bruke registreringsopplysningene og kontaktopplysningene dine, for eksempel postadresse, til å sende deg generell informasjon og tilbud på varer i REMA 1000-butikkene. Som Æ-bruker har du interesse av å vite hvor det er penger å spare.

Vi vil også benytte de samme opplysningene og handlehistorikken din til å sende deg tilbud på de varene du har kjøpt tidligere. Slik kan du spare enda mer penger på de varene som er mest relevante for deg. Du vil motta slik informasjon direkte i appen, per post, gjennom elektroniske kommunikasjonskanaler, som for eksempel pushvarsler,  SMS og epost, og digital annonsering gjennom tjenestene til våre samarbeidspartnere som f.eks. Schibsted ASA med datterselskaper

Vi vil også kunne spørre deg om du ønsker å delta i spørreundersøkelser. Hvis du ønsker dette vil vi sende deg spørsmålene, forutsatt at du også gir særskilt samtykke til deltakelse i spørreundersøkelser som beskrevet i punkt 3.2.3.

Du kan reservere deg mot generell informasjon og tilbud når du tar i bruk Æ, under «Profil» i appen, eller i den enkelte markedsføringshenvendelse (avhengig av hvordan markedsføringen sendes). En eventuell reservasjon vil ikke påvirke muligheten du har til å benytte Æ.

Selv om du har reservert deg mot elektronisk markedsføring, vil du alltid finne generell informasjon og tilbud på varer i REMA 1000-butikkene i appen under «For deg».

Vårt behandlingsgrunnlag er vår berettigede interesse i å sende deg generell informasjon og tilbud, samt å forbedre våre tjenester til kundenes beste.

3.2.2 Vi bruker opplysninger om deg til å gi deg personlige priskutt

I tillegg til å sende deg generell informasjon og tilbud som beskrevet i forrige punkt, ønsker vi å tilby deg personlig priskutt. Med personlig priskutt mener vi informasjon og tilbud på varer i REMA 1000-butikkene som er skreddersydd til dine behov og din personprofil. En nærmere beskrivelse av hva en personprofil er, finner du i punkt 2.4.

Vi bruker registrerings- og kontaktopplysningene dine til å sende deg informasjon om personlige priskutt. Du vil motta slik informasjon direkte i appen, per post, i sosiale medier og gjennom digital annonsering, og andre kommunikasjonskanaler som pushvarsler, SMS og epost.

Du kan reservere deg mot å motta personlige priskutt gjennom sosiale medier basert på at du er Æ-bruker (som for eksempel Facebook) under «Profil» i appen.

Vi sender deg personlige priskutt basert på en personprofil kun hvis du har samtykket til det, og samtykket vil være vårt behandlingsgrunnlag.

3.2.3 Vi bruker opplysninger om deg til å gjennomføre spørreundersøkelser

Vi vil kunne bruke de personopplysningene vi har om deg til å gjennomføre spørreundersøkelser, for eksempel ved at din registrerings- eller kontaktinformasjon benyttes til å kommunisere

med deg eller at vi benytter din handlehistorikk som grunnlag for å sende deg en spørreundersøkelse eller bestemme innholdet i spørreundersøkelsen. Denne utvelgelsen kan være basert på en personprofil. Dine svar og opplysninger om din deltakelse i spørreundersøkelsen vil også kunne brukes til å bygge din personprofil. For mer informasjon om hva en personprofil er, se punkt 2.4. Du vil kunne motta spørreundersøkelser direkte i appen, per post og i elektroniske kommunikasjonskanaler som pushvarsler og SMS.

Besvarelsene vil bli brukt til å forbedre kundeopplevelsen i våre butikker og utvikle vårt tjenestetilbud. Se mer om dette i punkt 5.4 i personvernerklæringen i de generelle vilkårene.

Vi sender deg bare spørreundersøkelser hvis du særskilt har samtykket til dette. Vårt behandlingsgrunnlag er ditt samtykke.

Vi trenger også samtykke fra deg for å kunne gjennomføre spørreundersøkelser som beskrevet i punkt 3.2.3.

Det er frivillig å avgi samtykke, og det å gi samtykke er heller ikke et krav for at du skal kunne bruke Æ. En oversikt over hvilke samtykker du har gitt er alltid tilgjengelig i din «Profil» i Æ. Du kan når som helst gå inn på din «Profil» og trekke tilbake ditt samtykke.

Du kan også velge å begrense annonsesporing på din egen telefon. (For Iphone/IOS: «innstillinger» – «personvern» – «annonser»; for Android/Google: «Google settings» – «Manage your Google settings» – «Services» – «Ads».)

Vi gjør oppmerksom på at selv om du trekker tilbake ditt samtykke til å motta personlige priskutt basert på din personprofil, vil du fortsatt motta generell informasjon og tilbud på varer i REMA 1000-butikkene i appen, per post, gjennom ulike elektroniske kommunikasjonskanaler og digitale medier, med mindre du har reservert deg mot dette.

5.1 Registreringsopplysninger fra Vipps og BankID

Når du registrerer deg som Æ-bruker vil identitetskontrollen skje gjennom Vipps, bl.a. for å kontrollere at den som registrerer seg er rette eier av bankkontoen. Vi vil i den forbindelse motta slike personopplysninger fra Vipps som er nødvendig for dette formålet. Dette omfatter telefonnummer, kontonummer og Vipps-ID og slike andre opplysninger som Vipps etter sine brukervilkår vil kunne dele med oss.

Hvis du ønsker å registrere et kredittkort i Æ vil imidlertid identitetskontrollen skje gjennom BankID, ved at du oppgir kredittkortnummer og utløpstidspunkt. Vi mottar da en bekreftelse fra BankID på at du er rette innehaver av kredittkortet.

5.2 Betalingsopplysninger

Hvis du har valgt å registrere bankkort (debetkort), kredittkort eller å bruke andre elektroniske betalingsmåter Æ til enhver tid aksepterer (f.eks. Vipps), vil vi motta eller utlevere nødvendige betalingsopplysninger til tredjeparter som forestår betalingen. Personopplysninger som vi vil kunne motta og/eller utlevere for dette formålet er telefonnummer, kontonummer (evt. kredittkortnummer) og andre opplysninger som det fremgår av tredjepartens vilkår at vil bli utlevert.

5.3 Deling for å sende personlige priskutt

Hvis du har samtykket til å motta informasjon om personlige priskutt, altså markedsføring basert på din personprofil slik det er beskrevet under punkt 3.2.2, vil vi også dele enkelte av personopplysningene dine med de tredjepartene som står for kommunikasjonen og markedsføringen. Slike tredjeparter kan for eksempel være andre selskaper i Reitan Retail eller samarbeidende medie- eller kommunikasjonskanaler som Meta (Facebook), Schibsted eller Posten (eller deres konsernselskaper).

De personopplysningene vi kan dele for dette formålet er registrerings- og kontaktopplysninger, tekniske identifikasjons- og brukerdata (for eksempel Advertiser-ID og «app event data») samt kjøps- og brukshistorikk og andre data som er relevante for å kunne tilby deg personlige priskutt.

5.4 Deling for å gjennomføre spørreundersøkelser

Dersom du har samtykket til å delta i spørreundersøkelser, vil vi dele enkelte av personopplysningene dine med tredjeparter. Det kan f.eks. være deling av registrerings- og kontaktopplysninger med tredjeparter som står for kommunikasjonen (sender ut spørreundersøkelser eller mottar svarene), eller deling av andre opplysninger (f.eks. handlehistorikk) med samarbeidspartnere som bistår oss med gjennomføring eller analyse av spørreundersøkelsene.

5.5 Annen deling av personopplysninger

Vi vil også kunne dele dine personopplysninger med andre som beskrevet i de generelle brukervilkårene punkt 7, eller som du har samtykket særskilt til.

6.1 Automatisk sletting

Handlehistorikken din slettes automatisk etter 3 år.

6.2 Sletting når du ber om det

Du kan når som helst selv be om sletting av handlehistorikken din og andre personopplysninger, med unntak av opplysninger som er nødvendige for å ha tilgang til Æ. Vær oppmerksom på at dette også innebærer at vi mister grunnlaget for å gi deg personlig priskutt.

Dersom du under «Profil» i appen velger å avslutte bruken av en betalingsløsning som du tidligere har benyttet i Æ (f.eks. Vipps), vil personopplysninger som vi har lagret i forbindelse med din bruk av betalingsløsningen (f.eks. Vipps-ID) og som ikke benyttes for andre formål i Æ, bli slettet snarest mulig etter at bortvalget registreres.

Forespørsel om sletting kan du sende til kontakt@rema.no.

Kundefordeler i Æ

  • For å kunne benytte rabatter og andre fordeler i Æ, må du registrere handleturen ved å enten betale med en betalingsløsning som er godkjent i Æ-appen eller skanne din personlige strekkode i kassen.
  • Alle rabattene i Æ tar utgangspunkt i den til enhver tid gjeldende hylleprisen i din lokale REMA 1000-butikk.
  • Vareutvalget kan variere fra butikk til butikk, og vi tar forbehold om at varer kan være utsolgt.

Personlig priskutt gir deg tilgang på informasjon og tilbud på varer i REMA 1000-butikkene basert på din handlehistorikk hos REMA 1000.

Med priskutt menes rabatt på enkeltvarer fra REMA 1000. Rabattenes størrelse vil variere mellom 10 til 30 prosent, og fastsettes av REMA 1000 etter eget skjønn.

Priskuttene er personlige fordi de er tilpasset nettopp deg. Hvilke varer du får personlig priskutt på, velges ved hjelp av en analyse av ditt handlemønster, og REMAs antakelser om dine preferanser og behov. Slike antakelser kan være basert på din personlige handlehistorikk og på hva andre, sammenlignbare kunder handler. Det betyr at du kan få rabatt  både på varer du kjøper ofte og på spennende nyheter og andre produkter som vi tror du vil oppleve som relevante for deg.

Priskuttene kan gjelde enten enkeltprodukter (f.eks. 1 liter melk fra bestemt leverandør) eller innenfor en kategori (f.eks. frossenpizza).

Vi vil ikke kunne gi deg personlig priskutt på:
Alkohol, tobakk, medisiner, morsmelkerstatning, gavekort, pengespill, produkter og tjenester solgt på vegne av tredjepart (eks: kontantkort), bæreposer og bleier, eller på andre varer som REMA av hensyn til lovgivningen eller andre forhold ikke gir priskutt på. Vi vi heller ikke kunne gi deg rabatt på varer som mangler strekkode og som derfor blir slått inn i kassen manuelt.

Tilbudene er gyldige fra mandag til søndag, og kan brukes flere ganger igjennom perioden. Hvor ofte det gis tilbud om personlig priskutt og antall tilbud vil variere.

Du må sørge for å betale varene ved bruk av en betalingsløsning som er godkjent i Æ-appen eller ved å skanne din unike strekkode fra Æ i kassen for å registrere rabatten. Dette for å sikre at Æ kutter prisen i kassen ved betaling.

For å kunne motta tilbud om personlig priskutt, må kunden samtykke til vilkårene for personlig priskutt i appen Æ. Samtykke er frivillig, og kan når som helst trekkes tilbake. Dette gjøres i Æ-appen. En nærmere beskrivelse av hvordan samtykke kan trekkes tilbake kommer frem av Æs personvernerklæring.

Frukt og grønt-rabatten er et tilbud til alle Æ-brukere.

Frukt og grønt-rabatten er på 10 prosent og gjelder fersk frukt og grønt som du finner i frukt og grønt avdelingen hos din lokale REMA 1000-butikk.

Ved utvalgte anledninger vil det også kunne være ekstra gode tilbud til Æ-kunder innenfor frukt og grønt avdelingen som vil kunne gi høyere rabattsatser i en tidsbegrenset periode (eks. Jordbær til 20 prosent rabatt i én uke). Du vil i så fall få den høyeste rabattsatsen (men ikke vanlig Frukt og grønt rabatt på 10 prosent i tillegg).

Du trenger ikke å aktivere tilbudet i forkant av handelen, men for at Æ skal kunne kutte prisen i kassen ved betaling må du må sørge for å betale varene ved bruk av en betalingsløsning som er godkjent i Æ-appen eller ved å skanne din unike strekkode fra Æ i kassen.

Bleiekuttet i Æ gir Æ-brukere rabatt på alle bleiemerker fra REMA 1000. Gjeldende rabatt er på 50 prosent, men prosentsatsen vil kunne endres av REMA 1000 etter eget skjønn. Det kan maksimalt hentes ut fem bleiepakker per handletur ved bruk av denne kampanjen, og tilbudet gjelder kun kjøp til personlig bruk, ikke videresalg.

Bleiekuttet aktiveres i appen Æ ved å skrive inn kodeordet «bleier» som vil aktivere priskuttet for kunde. Det er nok at du gjør dette ÈN gang, før første bleiekjøp med rabatt. Æ kutter deretter automatisk prisen i kassen når du betaler med en betalingsløsning som er godkjent i Æ-appen eller ved å skanne din unike strekkode fra Æ i kassen.

Æ-brukere får rabatt på alle bind, tamponger og truseinnlegg hos REMA 1000. Gjeldende rabatt er på 50 prosent, men prosentsatsen vil kunne endres av REMA 1000 etter eget skjønn. Priskuttet gjelder for opptil fem pakker per handletur, og tilbudet gjelder kun kjøp til personlig bruk, ikke videresalg.

Priskuttet aktiveres i Æ-appen ved å skrive inn kodeordet «bind» som vil aktivere priskuttet. Det er nok at du gjør dette ÈN gang, før første kjøp med rabatt. Æ kutter deretter automatisk prisen i kassen når du betaler med en betalingsløsning som er godkjent i Æ-appen eller ved å skanne din unike strekkode fra Æ i kassen.