Bærekraftig fisk og sjømat | Samfunnsansvar | REMA 1000
Hopp til innhold
Rema.no Ansvar Bærekraftig fisk og sjømat

Bærekraftig fisk og sjømat

Fisk og sjømat er en viktig kategori for REMA 1000. Det er derfor viktig med tiltak som bidrar til å minimere de negative påvirkningene oppdrett og fangst har på naturen.

Blant tiltakene REMA 1000 gjør for å minimere de negative påvirkningene oppdrett og fangst har på naturen har REMA 1000 valgt å ikke selge fiskearter fra norsk rødliste. I tillegg er all scampi vi selger sertifisert av Aquaculture Stewardship Council (ASC), og flere fiskeprodukter er sertifisert av Marine Stewardship Council (MSC).

Bærekraftig fisk og sjømat er et viktig område for REMA 1000, vi gjør det vi kan og vi stiller blant annet følgende krav til våre leverandører:

Ingen fiskearter fra norsk rødliste

For å minimere de negative påvirkningene oppdrett og fangst har på naturen har REMA 1000 valgt å ikke selge fiskearter fra norsk rødliste. En av fiskeartene det er lagt begrensninger på, er Uer, der det er slutt på alt direkte fiske. Likevel åpner vi i REMA 1000 opp for at Uer kan selges dersom dette er bifangst av annet fiske, da vi mener det er uansvarlig å ikke benytte oss av gode råvarer og viktige proteinkilder dersom alternativet er at fisken kastes. For å utnytte sesongene og ta ansvar for å tilby alle arter som landes av fiskere langs kysten er et av våre mål å ha et større fokus på villfanget fisk.

Bærekraftig fôr

Vi stiller vi krav til at våre leverandører benytter bærekraftige råvarer i fôret sitt. For marine råvarer stiller vi krav til at de er i henhold til IFFO RS (International Fish Meal and Fish Oil Responsible Supply Standard), MSC-sertifikat eller tilsvarende som sikrer at råvarene er høstet fra bærekraftige fiskerier.

Ingen soya fra områder truet av avskogning

Bevaring av regnskog er viktig for oss og hva gjelder soya i fôr krever vi at det er bærekraftige råvarer som er sertifisert under ProTerra, RTRS eller tilsvarende miljøsertifisering. Dette sikrer at råvaren ikke er dyrket i områder som trues av avskoging. Videre ønsker vi at våre leverandører skal se på alternativer til soya og finne nye proteinråvarer som kan erstatte dette sammen med sine underleverandører.

Bærekraftig tunfisk

Vi er opptatt av at tunfiskbestanden ikke trues og benytter derfor «Skipjack»-tunfisk i våre REMA 1000-varianter. Skipjack kjent som en av de mest bærekraftige tunfiskvariantene da den reproduserer seg raskt og dermed ikke er utsatt for overfiske i samme grad som andre varianter.

Sertifiserte produkter

MSC er en miljøsertifisering som kun gis til fiskerier som gjennomfører et bærekraftig fiske. Dersom et sjømatprodukt har et slikt merke betyr det at de oppfyller kriterier som bidrar til å bevare fiskebestanden for fremtiden, samtidig som de beskytter det marine miljøet blant annet ved å stille miljøkrav til fiskeredskaper. I tillegg til stadig flere produkter med MSC-merke tilbyr alle våre butikker Debio-sertifisert økologisk laksefilet.

Kun sertifisert scampi

Siden 2015 har vi kun solgt ASC-sertifisert scampi som sikrer at sjømaten kommer fra havbruk som har minimert påvirkningene på miljøet og samfunnet. ASC er et sertifiseringsprogram for ansvarlig havbruk. Produkter med ASC-merket kommer fra havbruk som har møtt kravene i ASCs miljøstandard. Miljømerket viser forbrukerne at sjømaten kommer fra havbruk som har minimert påvirkningene på miljøet og samfunnet.