Mindre plast hos REMA 1000 | REMA 1000
Hopp til innhold
Rema.no Ansvar i REMA 1000 Miljø og bærekraft Mindre plast hos REMA 1000

Mindre plast hos REMA 1000

Siden 2018 har REMA 1000 kuttet totalt 1356 tonn plast fra egne merkevarer. Nå jobber vi med å kutte enda mer. Målet er å tilby fremtidens mest bærekraftige emballasje.

Benytt handlenett

En mer miljøvennlig handeltur

I REMA 1000 tror vi på å skape varige og gode endringer. Derfor vil vi lansere flere alternativer til gjenbruksposen, slik at vi finner nok alternativer til å dekke alle de ulike kundebehovene. Under kan du lese mer om alle de ulike nettene og våre gode avfallsposer på rull.

Visste du at...

dersom du dropper bæreposen når du handler så sparer du over 2,7 kilo plast året?

For en familie på 4 utgjør dette over 10 kilo. Du lurer kanskje på hva det er du skal være varene dine hjem med, eller hvordan du skal få kastet søppel hjemme?

Svaret er å bytte til gjenbruksnett og avfallsposer på rull.

Gjenbruksnett i rPET

Gjenbruksnettet har vi hatt i salg i flere år. Dette handlenettet er laget av 100% resirkulert plast! Handlenettet er sterkt og holdbart, og designet for gjentatt bruk og lang levetid. Posen tar svært lite plass når du bretter den sammen, så den passer fint i f.eks. vesken eller synlig i bilen. Da er det lettere å huske handlenettet når du skal handle på din REMA-butikk. Når nettet er for slitt eller oppbrukt kan det sorteres som plast og gjenvinnes til noe nytt. Handlenett finner du i alle REMA 1000 sine butikker.

DuraBag

Vårt mest miljøvennlige bærealternativ

Dette handlenettet er en miljøvinner. Produsert av minst 80% resirkulert plast, og plastmaterialet er godt egnet til å bli resirkulert til ny plastråvare. Handlenettet er solid, romslig og godt egnet til å bli brukt om igjen og om igjen. Når handlenettet til slutt må kastes i plastavfallet, er det sikret nytt liv som råvare til f.eks. nye handlenett.

Stort gjenbruksnett i rPET

REMA 1000 tilbyr et ekstra stort handlenett for storhandelen! Denne handleposen er laget av 100% resirkulert plast. Handlenettet er ekstra solid for å tåle mange gangers bruk, og egnet til å bære en stor mengde varer. Når posen er slitt eller oppbrukt kan den sorteres som avfall og gjenvinnes til noe nytt.

VeggiO

Gjenbruksnett til frukt og grønt

REMA 1000 selger også gjenbruksnett til frukt og grønt. Posene bidrar til å redusere unødvendig plastforbruk av små engangsposer i plast. Laget av 100% polyester kan posene vaskes på 40% i maskinen, og når de er utslitt kan de sorteres og resirkuleres som tekstil.

Avfallspose på rull

En mer ansvarlig avfallshåndtering hjemme

REMA 1000 tilbyr 3 ulike avfallsposer som alle har et svært lavt forbruk av plast. Avfallspose på 30 liter uten snøring har et svært lavt plastforbruk. Disse er egnet til baderom, kontorbruk o.l. Våre avfallsposer med snøring kommer i 2 ulike størrelser 20liter og 40liter. Disse avfallsposene er solide og godt egnet som restavfallsposer. Også disse har et lavt plastforbruk som sørger for at plastforbruket kuttes betydelig i avfallshåndteringen sammenlignet med bruk av bæreposer.

REMA 1000 handleposen

REMA 1000 sin handlepose er laget av 80% gjenvunnet plast. Den resirkulerte plasten som brukes til produksjon av posene kommer fra innsamlet plastavfall. Dermed bidrar vi til at plastavfallet blir til nye råvarer, noe som er vesentlig for å bygge opp den sirkulære økonomien der ressurser og råvarer gjenbrukes i kretsløp for lavest mulig miljøpåvirkning.

REMA 1000 handleposer av god kvalitet og tåler derfor å bli brukt flere ganger. Vi oppfordrer til å bruke posene så mange ganger som mulig, for til slutt å bli benyttet som avfallspose.

Plastforsøpling er en av de største miljøutfordringene verden står overfor i dag

Åtte millioner tonn plast havner i havet hvert eneste år, og 80% av dette kommer fra land. REMA 1000 ønsker å være en del av løsningen ved å redusere plast der vi kan. Vi jobber med å øke graden av gjenvunnet materiale og ønsker å gjøre det enklere for deg å gjenvinne emballasjen.

 

Så, hvordan jobber vi egentlig med å kutte plast?

 

Frukt og grønt avdeling

1. Vi kutter der vi kan

I noen tilfeller er plastemballasje viktig for å ta vare på maten din. Men det brukes ofte mer plast enn nødvendig. Ved å kutte overflødig plast får vi mer effektiv transport og bedre ressursutnyttelse. I tillegg reduseres sannsynligheten for at plast havner på avveie i naturen. Sammen med flere av leverandørene våre jobber vi med å kutte ned på bruken av plastemballasje.

Her er noen eksempler på plastreduksjon

REMA 1000-bærepose på handlebånd

2. Vi bruker mer gjenvunnet materiale

Når vi bruker ressurser på nytt blir emballasjen mer bærekraftig. Plast egner seg godt for gjenvinning og kan derfor brukes igjen og igjen. REMA 1000 jobber med å øke andelen gjenvunnet plast i emballasjen rundt egne produkter.

Her er noen eksempler på gjenvinning

3. Vi gjør det enklere å resirkulere

Både plast, kartong og aluminium kan gjenvinnes og brukes på nytt. Derfor jobber vi med å lage emballasje som er rene og enkle for avfallssystemene å gjenvinne. REMA 1000 sine produkter skal være tydelig merket med hvordan du resirkulerer riktig.

Her er noen resirkuleringstiltak

4. Vi jakter på fremtidens emballasje

Vårt mål er å tilby deg kun bærekraftig emballasje i fremtiden. Derfor tester vi stadig ny teknologi og nytt materiale sammen med leverandørene våre.

I perioden 2020-2022 deltar vi i forskningsprosjektet «Holdbarsjekken» som har som mål å utvikle et testsystem for valg av riktig emballasje til frukt, bær og grønnsaker. Riktig emballering av disse varene har mye å si for holdbarheten, og testsystemet skal finne emballasjeløsninger som skal sikre optimal kvalitet, minst mulig matsvinn i hele verdikjeden og stimulere til økt forbruk av frukt og grønt. Initiativtakere er Nofima og Bama, og prosjektet løper ut 2022.

Visste du at?

Emballasjens viktigste oppgave er å beskytte maten din slik at den er trygg å spise og holder seg lenger. Plastemballasje er derfor et viktig tiltak for å redusere matsvinn. Dette gjelder spesielt varer som frukt og grønnsaker som inneholder mye vann, og kjøtt og fisk som fort kan bli fordervet. Målet er derfor ikke å fjerne plasten helt, men kun bruke akkurat det vi må for å ta vare på maten din.

Bæreposer laget med resirkulert plast

Visste du at REMA 1000-bæreposen består av 80 prosent gjenvunnet materiale? Dette sparer miljøet for produksjon av 3000 tonn plast hvert år. Les mer her.

Velg mindre plast – se etter disse merkene

For å gjøre det enklere for deg å finne produkter som bidrar til mindre plast, har REMA 1000 lansert egne miljømerker på våre produkter. Varer med redusert plast eller med gjenvunnet materiale er nå merket på emballasjen. Les mer her.

50 øre per plastpose du kjøper går til miljøformål

Gjennom vårt medlemskap i Handelens Miljøfond bidrar vi til arbeid som reduserer plastforsøpling, øker plastgjenvinning og reduserer bruken av plastbæreposer. For hver bærepose du kjøper, går 50 øre uavkortet til fondet. Les mer her.

Slik kan du bruke mindre plast i hverdagen

Bli med du også

Det er enklere enn du tror. Ofte er det små grep som skal til for å bruke mindre plast. Her har vi samlet 8 enkle tips du kan gjøre selv.

Flere eksempler

Mindre plast hos REMA 1000

Spørsmål og svar

Ifølge flere undersøkelser er ikke papirposer et godt nok alternativ til bæreposen i dag. Den tåler mindre, brukes oftest kun én gang, og er en større miljøpåkjenning å produsere samt transportere.
Så lenge det ikke finnes gode nok alternativer til plastposen gjør vi det vi kan for at den skal være mest mulig miljøvennlig. Derfor består våre poser snart av 80% gjenvunnet plast. I tillegg tilbyr vi bærenett i alle våre butikker til de som ønsker det.
Plast er en viktig bidragsyter for å sikre at maten vår holder seg spiselig lenger, og dermed bidrar til å hindre unødig matsvinn. Matsvinn er den største miljøutfordringen i Norge i dag, ifølge norske myndigheter. Tiltakene vi gjør skal være best for miljøet, både når det gjelder matsvinn og plastforsøpling. Vi jobber derfor med å fjerne så mye plast som mulig, men beholde akkurat det som er nødvendig. Det viktigste vi kan gjøre er å fjerne overflødig emballasje, benytte mer gjenvunnet materiale, og hjelpe våre kunder med å resirkulere riktig slik at plasten ikke havner på avveie i naturen.
Det er viktig for oss at tiltakene våre minimerer miljøpåvirkningen mest mulig. Dette innebærer at materialene vi velger til emballasje og bæreposer må kunne gjenvinnes slik at ressursene kan brukes på ny. Per i dag er utfordringen at nedbrytbar plast, som for eksempel bioplast, ikke kan gjenvinnes i avfallshåndteringen vår og dermed ikke bidrar til å redusere produksjon av ny plast. Videre krever denne type materiale per i dag en temperatur på nærmere 60 grader for å brytes ned, noe som vil føre til at plast på avveie i norsk natur ikke vil brytes ned. Vi følger nøye med på utviklingen og velger nyte tiltak ut ifra hva som er mest gunstig for miljøet.

Vi håper selvsagt at alle aktører i bransjen er sitt ansvar bevisst. Vi starter med oss selv, men vil også stille krav til våre leverandører. Vi gjorde dette da vi som første aktør fjernet palmeoljen i egne matvarer og som et resultat satte en ny standard i markedet der andre fulgte etter. Det skal vi fortsette med.

I henhold til dagens definisjon av bærekraftig emballasje betyr det at den skal være produsert av fornybare råmateriale eller gjenvunnet plast, samt at all emballasje skal kunne gjenvinnes. I tillegg er det viktig at den ivaretar produktets kvalitet slik at vi unngår matsvinn, som også er et omfattende miljøproblem. Vårt mål er at det skal være enkelt for våre kunder å ta miljøvennlige valg til laveste pris.

Å bruke mindre plast reduserer ikke bare miljøpåvirkningen, men også kostnader. Dette gjelder spesielt lagring og transport, og det vi sparer vil vi ta ut gjennom enda lavere priser til kundene våre. Dersom enkelte materialer vil være dyrere å benytte vil vi uansett sørge for at kundene får den laveste sluttsummen på kassalappen når de handler hos oss.