– Konsekvensene av klimaendringene i verden utgjør en betydelig risiko for fremtidens matproduksjon, også i Norge. Det er derfor viktig å kutte utslippene og utvikle bærekraftige verdikjeder i matproduksjonen, for å ivareta matsikkerheten. At vi for femte år på rad får A på vårt arbeid viser det oppriktige engasjementet og arbeidet folkene våre i REMA 1000 har gjort. Samtidig er ikke dette noen hvilepute for oss, men også en påminnelse om at arbeidet må fortsette, for å nå klimamålene, sier administrerende direktør i REMA 1000, Tom Kristiansen.

Redusert klimautslippene med 68 prosent i egen drift

REMA 1000 har siden 2013 redusert klimagassutslippene i egen drift med 68 prosent, og ble tidligere i år Norges første dagligvareaktør til å få egne klimamål om netto nullutslipp godkjent av Science Based Targets. Noen av de viktigste tiltakene så langt er blant annet utfasing av klimaskadelige kjølemedier, energieffektivisering i butikk, solceller på distribunalene, og investering i et av verdens mest energieffektive foredlingsanlegg for kylling. Samtidig handler klimaledelse om mer enn bare reduksjon av klimagassutslipp i egen drift.

– Klimamålene våre krever at vi må gjøre flere tiltak i hele verdikjeden, fra jord til bord. Fjerning av palmeolje og utfasing av soya i våre matvareprodukter og -produksjon, er viktige tiltak og målsettinger for hvordan REMA 1000 skal bidra til å redusere negative påvirkninger av matvareproduksjonen i verden, sier leder for samfunnsansvar og bærekraft i REMA 1000, Emilie Våge.

Rapportering er avgjørende

CDP rangerer selskaper som er åpne og rapporterer detaljert om sitt klimaavtrykk og bærekraftstrategi. Siden 2014 har REMA 1000 delt sitt arbeid i en årlig ansvarsrapport, som ligger åpent tilgjengelig på egen nettside.

– Vi har satt oss ambisiøse mål for 2030 og videre mot 2050. Klimautfordringene er vår tids største utfordring og vi vet at utslipp fra matproduksjon står for en betydelig del av verdens totale utslipp. Kuttismen ligger i vårt DNA, og kunsten å skape mye ut av lite er en del av løsningen når vi skal nå målene våre i årene som kommer, avslutter Våge.

REMA 1000 skal innen 2030 halvere sine direkte utslipp fra klimaregnskapet 2020, samt halvere utslippene i verdikjeden innen samme periode. REMA 1000 skal nå netto null klimagassutslipp i hele verdikjeden innen 2050.

Om CDP

CDP er en stiftelse som hjelper næringsliv og myndigheter med å få bedre oversikt over egen klimapåvirkning. De forespør årlig rapportering på klimaledelse og klimaarbeid fra over 15 000 selskaper i over 90 land. CDPs årlige klimarapportering og rangering anerkjennes for å være gullstandarden for næringslivets klimaledelse.

REMA 1000 valgte i 2013 som første privateide virksomhet i Norden å rapportere sitt klimaarbeid til CDP. Dette inkluderer direkte forbruk av fossilt brensel, bruk av strøm og fjernvarme samt utslipp knyttet til reisevirksomhet, distribusjon av varer og lekkasje på kjølemedier.