– Denne utmerkelsen kommer samtidig som verdens ledere er samlet i Davos for å enes om klimatiltak. Vi hadde aldri vært der vi er i dag uten tydelige ambisjoner og hardt arbeid. Heldigvis ser vi gang på gang at bærekraftige tiltak også blir lønnsomme økonomisk. Dette gjør meg utrolig stolt, og jeg vil takke alle som bidrar til at vi går fremover. Vi blir bare mer motivert til å jobbe videre med bærekraftige tiltak av dette, sier Trond Bentestuen, administrerende direktør i REMA 1000.

Over 8400 av verdens største selskaper rapporterte i 2019 sitt klimaarbeid til CDP. 2,1 prosent av selskapene fikk karakteren A, blant disse kun seks norske. REMA 1000 er den eneste i sin bransje som fikk toppkarakter i NordenRangeringen bekrefter at REMA 1000 er blant de beste i verden på klimaledelse – for andre året på rad.

 Lavpris og bærekraft

– Gratulerer til REMA 1000 som havner på CDP’s A-liste for andre år på rad for enestående miljøprestasjon og transparens. Truslene klimakrisen utgjør for matproduksjon er enorme, og det er tydelig at privat sektor er en avgjørende del av løsningen. Selskapene på A-listen er markedsledende på klimaledelse, viser forståelse for klimarisiko og posisjonerer seg godt for å lykkes i morgendagens økonomi, sier Paul Simpson, administrerende direktør i CDP.

REMA 1000 er en av tre i sin bransje i Europa som mottar denne utmerkelsen.

 – De færreste vet nok at vi er ledende i Norden innenfor vår bransje. Vi gjør heldigvis mer enn vi snakker, men vi kan bli flinkere til å fortelle om det verdensledende klima- og bærekraftsarbeidet som gjøres i REMA 1000. Folk flest er opptatt av å ta gode valg, og det skal vi gjøre enkelt for dem, sier PR- og kommunikasjonssjef Calle Hägg.

Halvert egne utslipp

Siden 2013 har REMA 1000 halvert sine utslipp, ti år før målsatt tid. Reduksjonen på 33 648 tonn CO2e tilsvarer 13 459 biler på norske veier i ett år eller 6730 ganger rundt jorden med fly.

Kaia Østbye Andresen er sjef for miljø- og bærekraft i REMA 1000, og leder dette arbeidet.

– Det er mange tiltak som sammen gir resultater. Bytte av skadelig freon-gass til klimavennlige kjølegasser har alene redusert utslipp fra kjølegasser med 60 prosent siden 2013. Utslipp fra elektrisitet er halvert som følge av bytte til LED-belysing. Vi har vært ledende på togtransport de siste årene, og over 80% av transporten til våre lager går på skinner. I tillegg er vi langt fremme i bransjen på reduksjon av matsvinn og plastforbruk, sier hun.

 Miljøbutikk og fornybar energi

Satsing på miljøvennlige bygg står sentralt i dagligvarekjedens ansvarsarbeid, og siden 2016 har det blitt åpnet mer enn tretti miljøbutikker. Disse butikkene er utviklet i samarbeid med Snøhetta og SINTEF og bruker opptil 50 prosent mindre energi enn andre butikker.

Fornybar energi er også et satsningsområde for REMA 1000. Til de nye lagerbyggene i Sandnes og på Østlandet er det utviklet et innovativt miljøkonsept som nyttiggjør seg av solkraft på en effektiv måte. På Vinterbro ble det satset stort med det største enkeltkjøpet av solceller gjort i Norge noen gang.

 Om CDP

CDP er en stiftelse som hjelper næringsliv og myndigheter å få bedre oversikt over egen klimapåvirkning. De forespør årlig rapportering på klimaledelse og klimaarbeid fra over 8400 ulike selskaper i over 90 ulike land. REMA 1000 valgte i 2013 som første privateide virksomhet i Norden å rapportere sitt klimaarbeid til CDP. Dette inkluderer direkte forbruk av fossilt brensel, bruk av strøm og fjernvarme samt utslipp knyttet til reisevirksomhet, distribusjon av varer og lekkasje på kjølemedier. I tillegg til REMA 1000 fikk Evry, DNB, Borregaard, Grieg Seafood og Veidekke toppkarakter i Norge.