REMA-filosofien bygger på prinsippet om at få mennesker skal ta mange avgjørelser. Vi skal oppfattes som symbolet på sunn fornuft, folkelighet, usnobbethet og dyktighet.

Vi sier ”Det enkle er ofte det beste”. Dette er ikke bare en floskel, men en regel vi lever etter hver eneste dag. Vi lager ikke kompliserte løsninger for å imponere andre – tvert i mot. Hos oss er det nemlig ikke flaut å gjøre ting enkelt, det er genialt.

Begrepet ”kuttisme” ble innført av oss og betyr kunsten å skape mye for lite. Vi skal sørge for at systemet vårt skal gå på skinner med bruk av enkle, standardiserte løsninger og vi er hele tiden på jakt etter å bli mer kostnadseffektive. Slikt blir det lave priser av.

En sterk prioritering av oppgavene hjelper oss til å holde rett fokus. Det viktigste vi gjør hver dag er ikke å gjøre tingene riktig, men å gjøre de riktige tingene.