– Mennesker er mennesker, uansett hvor de kommer fra. Du defineres av hva du har i hjertet, ikke hvem du er utenpå. Det tror jeg mange kan lære av, sier David Adampour, kjøpmann ved REMA 1000 Torggata. Ved butikken i sentrum av Oslo er det mennesker fra femten ulike nasjoner. De snakker ulike språk og har ulike kulturer, men til felles har de et ønske om at deres butikk blir hovedstadens beste.

Når markedskoordinator i region Oslo, Ann-Kristin Pettersen, ble kontaktet av regissør Kristian Grøndal som vil ta for seg den nye arbeidsgenerasjonen i Norge, var hun ikke i tvil om at David og de andre medarbeiderne måtte bli en del av filmen. –REMA 1000 Torggata er et strålende eksempel på integrering, fellesskap og mangfold, smiler hun. Vi har tro på at det å komme seg i arbeid er en stor fordel når man ønsker å integrere seg i det norske samfunnet og lære språket. Hun forteller at regionen er stolte av å ha så mange ulike nasjonaliteter representert blant kjøpmennene i Oslo.  -For oss er det viktig å ikke bare se de for hvem de er, men også for hva de kan bli, understreker hun.

David forteller at han opplever at samholdet mellom medarbeidere er sterkt. – Det at vi alle har ulike kulturer og egenskaper er en stor fordel i vårt måte med kundene. Vi utfyller og lærer av hverandre. Et fargerikt felleskap skaper et godt arbeidsmiljø.

For regissøren av filmen var det naturlig å ta kontakt med REMA 1000 når han ønsket å gi et bilde på vellykket integrering i arbeidslivet. –Jeg valgte å ta kontakt med REMA 1000 da jeg visste at det var mange ulike nasjonaliteter i bedriften, sier Kristian.  Målet med filmen er å vise hvordan integrering i arbeidslivet kan være en suksessfaktor for bedrifter fortsetter han. Han legger til at han har fått frie tøyler til å overføre sin tolkning av menneskene og arbeidsmiljøet til film.

Kjøpmannen ved REMA 1000 er strålende fornøyd med resultatet. – Jeg opplever at filmen viser frem det beste vi har her ved REMA 1000 Torggata. De ulike menneskene som jobber her er grunnen til vår suksess og jeg er stolt av mine medarbeidere som hver eneste dag støtter hverandre og gjør sitt beste for vår øverste sjef – kunden.

Filmen som har fått navnet «The foreign working class of Norway» er en del av avgangsutstillingen «Limbo – Identities in transition» ved Nordic School of Photography.

REMA 1000 Majorstua har også vært en god bidragsyter til filmen.