NK og CiWf: Fra venstre Gisle Bakken (Norsk Kylling), Rubia Soares (Food Business manager, CiWf), Philip Lymbery (Global Chief Executive), Hilde Talseth (Norsk Kylling), Tor Inge Lien (Norsk Kylling).

Prisen deles ut av organisasjonen Compassion in World Farming (CiWF) til selskaper som har utmerket seg og har positive resultater på dyrevelferd. Compassion in World Farming står også bak merkeordninger og dyrevelferdsstandarder som European Chicken Commitment (ECC).

Ny standard for næringsmiddelindustri

Norsk Kylling, som leverer merkevarene Solvinge til REMA 1000, mottar prisen i år for sin helhetlige tilnærming, produksjonsmetoder for slaktekylling, samt ambisjon om å sette en ny miljøstandard for all fremtidig næringsmiddelindustri.

-Denne prisen er for oss en stor anerkjennelse som vil øke motivasjonen i vårt arbeide med å bygge verdens beste verdikjede innen matindustrien. Norsk Kylling bygger en grønn verdikjede som setter en ny miljøstandard for fremtidens næringsmiddelindustri. Vi skal kutte soya, redusere matsvinn, benytte 100% resirkulerbar emballasje, fossilfritt drivstoff og hegne om naturmangfoldet. Vi jobber med konkrete initiativer som er direkte knyttet til reduksjon av vårt miljøavtrykk, sier Hilde Talseth, direktør for bærekraftig innovasjon i Norsk Kylling.

Les også: Først i verden med ny dyrevelferdsstandard

Verdensledende på dyrevelferd

For å nå vår visjon om verdensledende dyrevelferd byttet Norsk Kylling kyllingrase til en mer saktevoksende hybrid med naturlig god helse i 2018. I 2021 startet man med å gjennomføre den internasjonale produksjonsstandarden The European Chicken Commitment (ECC), for å ytterligere bedre dyrevelferden i verdikjeden. ECC er en forpliktelse støttet av 36 europeiske dyrevernorganisasjoner som skal sikre god dyrevelferd. Med dette får kyllingen i verdikjeden bedre plass og vinduer/lys med dagslysspekter. Norsk Kylling er med dette den første i verden som transformerer hele produksjonen til saktevoksende kylling og ECC-standarden.

-I arbeidet med å skape verdens beste næringsmiddelverdikjede ligger det fortsatt store og spennende utfordringer foran oss. Vi skal kutte i matsvinn og øke lønnsomheten. Vi skal redusere klimafotavtrykket vårt og hegne om naturmangfoldet. Innen 2030 skal Norsk Kylling være en naturnøytral bedrift. Vi må tenke større enn oss selv – og vi gjør det fordi det er ansvarlig, fordi det er lønnsomt og fordi vi som matprodusent skylder forbrukerne å finne nye, stadig mer ansvarlige måter å produsere på, sier Talseth.

Les mer: Dyrevelferd i REMA 1000