Tilrettelagt håndball er for alle som har behov for ekstra tilrettelegging i hverdagen. Mange klubber rundt om i hele Norge har tilbud for denne gruppa i dag, men ambisjonen er at enda flere klubber skal starte opp lag.

Verktøykasse for klubbene

Norges Håndballforbund jobber nå for å sette sammen en verktøykasse som klubbene kan benytte i sitt rekrutteringsarbeid. Samtidig lanseres en helt ny landingsside med nytt design og oppdatert informasjon, skreddersydd for å drive rekruttering.

Prosjektleder for inkludering i Norges Håndballforbund, Eva Skei, forteller at det særlig er barn og unge mellom 8-18 år de ønsker å nå ut til.

– I dag er mange av utøverne våre over 18 år og godt voksne, så med denne satsningen ønsker vi å få inn yngre spillere, og der det er mulig, få på plass enda flere rene barnelag. Vi er utrolig glade for at det er satt av et historisk stort beløp slik at vi kan jobbe målrettet med rekruttering.

I høst arrangeres det flere møter for klubber i alle regioner for å informere om satsningen.

– Målet med disse møtene er å treffe klubbene for å fortelle dem hva vi kan bistå med, hva de kan få av oppstarts midler og støtte, og ikke minst inspireres av klubber som allerede har lag eller jobber godt med rekruttering for å hente både kunnskap og inspirasjon. Vi vet at det kan være krevende å drive et lag, men til gjengjeld er det fantastisk givende, både for trener og utøverne, men også for klubben.

TH-serien får nytt navn

Alle regioner tilbyr i dag seriespill for TH-lag. Tidligere har denne serien gått under navnet REMA 1000 TH-serien, men i forbindelse med denne satsningen får ligaen et nytt navn og en ny logo.

– Nå endrer vi navnet til REMA 1000 Hjerteligaen. Seriekampene er viktige møteplasser med mye trivsel, glede og mestring for spillerne, og vi mener det ligger mye glede og varme i dette navnet. Vi håper alle våre klubber, lag og spillere fortsatt vil glede seg over gleden og hjertevarmen i denne aktiviteten, sier Eva Skei.

REMA 1000 en viktig bidragsyter

REMA 1000 er stolt samarbeidspartner for tilrettelagt håndball. Sponsorsjef i REMA 1000,Vidar Riseth, ser på prosjektet som er forlengelse av inkluderingsfilosofien i selskapet.

– Vi har mange ansatte med nedsatt funksjonsevne i REMA 1000, og det er vi veldig stolte av. Denne inkluderingen har vi jobbet med i mange år, og jeg mener at det er viktig for bedrifter i Norge å tenke slik.

– Vi ønsker at alle skal ha mulighet til å drive idrett. Med REMA 1000 Hjerteligaen vil visammen med NHF gjøre det mulig for flere å være med på tilrettelagt håndball. Vi har en målsetting om å bidra positivt til folkehelsen ved at flere er fysisk aktive og får oppleve gledeog mestringsfølelse. REMA 1000 sponser derfor alt av håndball, fra eliten i REMA 1000 ligaen og på landslaget, til barn og unge.

Idrett er for alle, og derfor er det veldig viktig for oss å samarbeide med Norges Håndballforbund om dette prosjektet. Vi ønsker å løfte frem den idrettsgleden disse utøverne gir tilbake til alle, sier han.

Les mer om hjerteligaen her.