REMA Industrier AS er kommet til enighet med Hugaasgruppen AS om kjøp av resterende 50% av Hugaas Industrier AS. REMA 1000 vil dermed eie 100% av selskapet.

– REMA 1000 er en ansvarlig aktør med fokus på kvalitet og bærekraftig økonomi i hele verdikjeden. Vi legger nå til rette for å videreføre forbedringsarbeidet vi har gjort fra Norsk Kylling til Hugaas og andre ledd i verdikjeden for hvitt kjøtt, sier Morten Gabrielsen, administrerende direktør i REMA Industrier.

– Vi er godt fornøyd med avtalen, og mener det er riktig for verdikjeden å ha et konsentrert eierskap rundt virksomhetene Hugaas Rugeri og Norsk Kylling, sier Roar Aarhaug, administrerende direktør i Hugaasgruppen.

Hugaas Rugeri i Soknedal – som eies av Hugaas Industrier, er landets eneste privateide rugeri og leverer daggamle kyllinger til slaktekyllingprodusenter, og er en del av verdikjeden som leverer til Norsk Kylling på Støren. Kjøpet av Hugaas Industrier bekrefter REMA 1000 sin prioritering av og fokus på kategorien hvitt kjøtt.

– Vi er godt fornøyd med avtalen, og vi håper dette oppfattes som et tydelig signal til ulike interessenter om videre satsning i Trøndelag, sier Gabrielsen.

Som 100% eier av Norsk Kylling, har REMA 1000 siden overtakelsen, gjennomført en formidabel snuoperasjon det seneste året. Med fokus på ansvar, kvalitet og grunnleggende bedriftsøkonomiske prinsipper fremstår Norsk Kylling som en stadig mer solid aktør med gode fremtidsutsikter.

Driften av Hugaas Rugeri tas over av Norsk Kylling og administrerende direktør Kjell Stokbakken.

Melding om foretakssammenslutning er sendt Konkurransetilsynet.

For spørsmål, kontakt:

Direktør kommunikasjon og samfunnskontakt, Mette Fossum Beyer.

mette.fossum.beyer@rema.no, Mobil: 95060052