Økofondet | Samfunnsansvar | REMA 1000
Hopp til innhold
Rema.no Ansvar Økofondet

Økofondet

Omlegging til økologisk drift tar tid da produksjonen går gjennom en endringsprosess. For bonden fører dette skiftet med seg usikkerhet og utfordringen knyttet til salg under omleggingen. Økofondet skal trygge denne overgangen for norske bønder.

Flere økologiske kornbønder med støtte fra Økofondet Korn

REMA 1000, Felleskjøpet, Norgesmøllene AS og Mesterbakeren har undertegnet en avtale om etableringen av et fond på 10 millioner kroner øremerket økologisk kornproduksjon. Fondet skal bidra til å dekke merkostnadene for bønder som legger om fra konvensjonell til økologisk dyrking med hensikten at bøndene som legger om får en omsetningsgaranti på produksjonen sin.

Økofondet Korn tilbyr en femårig kontrakt for omlegging til økologisk kornproduksjon som innebærer at bonden får bidrag til dekning av merkostnader knyttet til omleggingen i karenstiden, de to første årene og et kontraktstillegg på økologisk korn i de tre siste årene i avtalen.

Jørgen legger om til økologisk kornproduksjon

Han har vært bonde så lenge han kan huske. Men det var først for seks år siden at han offisielt overtok gården fra faren sin. Og nå er planen å legge om både korn- og melkeproduksjon til økologisk drift. Til det får han støtte av Økofondet.

Totalt har han om lag 50 melkekyr i fjøset, som årlig gir 490 tonn melk. I tillegg har han 870 mål dyrket mark. I tillegg til jobben som bonde driver han sin egen entreprenørvirksomhet med 18 ansatte. Jørgen var ikke så opptatt av økologi tidligere. Men tanken på å bli økobonde har modnet over tid. Det startet med at han hadde lyst til å begynne med økologisk melk for å være i forkant av utviklingen og møte forbrukernes økende etterspørsel.

– Vi kunne valgt å holde kornet på utsiden, og kjørt det konvensjonelt, men vi ønsker å gå all in og prøve økologisk korn samtidig,, sier han.

Les intervjuet med Jørgen.

Kari – en økopinoner som får støtte fra Økofondet Korn

Kari Wøyen er både melke- og kornbonde. I tillegg har hun 21 Hereford-kyr gressende på en eng, rett over veien. Hun kaller dem vaktmestere for kulturlandskapet, fordi de er så gode til å beite og dermed hindrer vegetasjonen i å gro igjen.

Hun overtok gården etter faren sin, Odd Wøyen, i 2011, og da hadde foreldrene allerede drevet den økologisk i ti år. Det var egentlig broren som skulle ta over, men han fulgte kjærligheten og flyttet til Danmark, så da hoppet Kari av læreryrket for å bli økobonde.

– For foreldrene mine var det et stort og omfattende valg å legge om til økologisk drift. Men på grunn av dem er det en selvfølge for meg å tenke økologisk i alle ledd, sier bonde Kari Wøyen.

Kari har nå inngått et samarbeid med Økofondet Korn som gjør at hun nå får 30 øre ekstra betalt per kilo mathvete hun leverer. Til gjengjeld har hun forpliktet seg til å levere to hundre mål med mathvete til Felleskjøpet hvert år.

– Det er jo ikke så lukrativt å være bonde, og kanskje spesielt ikke økologisk, så en slik kontrakt har stor verdi. Og de årene jeg eventuelt ikke får til mathvete, og istedenfor leverer fôrhvete, får jeg allikevel ti øre ekstra per kilo, så for meg er det uansett en gevinst, sier hun.

Les intervjuet med Kari