Miljøbutikk som halverer energibruken | Samfunnsansvar | REMA 1000
Hopp til innhold
Rema.no Ansvar Miljøbutikk som halverer energibruken

Miljøbutikk som halverer energibruken

Miljøelementer, energigjenvinning og energisparing er stikkord når vi satser på klimavennlige og bærekraftige butikker. Vår miljøbutikk bruker opptil 50 prosent mindre energi og er laget i samarbeid med Sintef og Snøhetta.

Den første miljøbutikken åpnet på Lillehammer i 2015. Siden den gang har nærmere 30 lignende butikker åpnet over hele landet. Målet har vært å utvikle en butikk som forbruker mindre energi og dermed har både lavere klimabelastning og lavere kostnader. Den har et sterkt arkitektonisk uttrykk som passer inn i hele Norge og varierer alt etter som hvor butikken ligger i landet.

Butikken er en videreutvikling av det som ved åpningen i 2013 ble omtalt som Norges mest energigjerrige butikk – REMA 1000 Kroppanmarka i Trondheim. Butikken ble utviklet i samarbeid med Sintef og fikk i 2014 Trondheim kommunes Energisparepris.

Som lavpriskjede er vi avhengig av effektivitet. En butikk rigget for effektiv drift sto derfor sentralt i utviklingen av miljøbutikken. I tillegg til å være energigjerrig og effektiv skulle den være gjenkjennelig og ikke minst trivelig å handle i. Målet var en god balanse mellom økonomiske, estetiske, praktiske og bærekraftige forhold. I tillegg til Snøhetta har Sintef Energiforskning bidratt i utviklingen.

Eivind Madsen har vært Kjøpmann i REMA 1000 i mange år. I 2017 åpnet han ny butikk på Søreide i Bergen og han er godt fornøyd med den nye miljøbutikken.

– Butikken har et godt design som legger til rette for effektiv drift, og det er gode løsninger for blant annet varelevering, avfallshåndtering og renhold. Dette er en kompakt og praktisk butikk som letter hverdagen for en kjøpmann, sier han.

En rekke miljøelementer sørger for at butikken benytter mindre energi. Takbelegget Noxite fjerner luftforurensing av NOx-gasser og det er benyttet energigjerrige LED-lys både utendørs og inne. Store vinduer bidrar til gode lysforhold og en redusert takhøyde sparer energi. Gjenvunnen varme fra kuldeinstallasjoner dekker oppvarmingsbehovet gjennom det meste av året og i kjøle- og frysedisker benyttes kun naturlige og miljøvennlige kuldemedier uten freon. Miljøbutikken er utstyrt med driftsovervåking som gir oversikt og kontroll på energiforbruket og det er lagt opp til effektiv varelevering og kildesortering.

Madsen merker energiløsningene godt i regnskapet.

– Vi har hatt en betydelig reduksjon i strømregningen siden vi tok den nye butikken i bruk. Kundene skryter av en enkel og oversiktlig butikk som det er lett å finne frem i. Dette er kort og godt en veldesignet salgsmaskin som virker mye større enn den er.

 

 

Butikkens miljøelementer

Noxite
Taket kles med et takbelegg som heter Noxite som fjerner helseskadelige NOx-gasser i luften.

Steinullfylte ytterveggselementer
Ved å benytte steinullfylte sandwichelementer bidrar vi til å spare energi og til redusert materialbruk. Steinull lages av stein, og er svært energieffektivt, miljøvennlig og resirkulerbart. Energien som forbrukes i produksjonen spares inn mer enn hundre ganger i løpet av produktets levetid.

LED
I alle nyetablerte butikker skal LED benyttes både utendørs og innendørs.. LED-lys har et beregnet forbruk på ca. 8,5 watt pr kvadratmeter mot ca. 20 watt per kvadratmeter på tradisjonelle løsninger. Dette fører til opptil 50 prosent lavere strømforbruk.

Vinduer og aerogelpaneler
En del av veggfasaden erstattes med vinduer og aerogelpaneler. Aerogel er et isolerende materiale som gir god lystransmisjon og fordeler lyset jevnt inn over hele butikken.

Redusert energibehov
En takhøyde på kun 4,8 meter gir opptil 20 prosent lavere driftskostnader for oppvarming og nedkjøling av lokalet.

Gjenvunnet energi fra kuldeanlegg
Gjenvunnet varme fra kuldeanlegg er tilstrekkelig til å varme opp butikken stort sett  hele året. Spillvarme fra kjøl- og fryseanlegg gjenvinnes og benyttes som varmekilde i ventilasjonssystemet.

Miljøvennlig kuldemedium
Vi benytter kun naturlige og miljøvennlige væsker kjøle- og frysedisker uten freon. I kjølediskene bruker vi CO2 (R744) og i frys propan (R290).

Overvåkning og styring av energi
Butikkene utstyres med sentral driftsovervåking som gir oversikt og kontroll på energiforbruket. Dette gir oss mulighet til å forbedre og optimalisere driften av butikkene, noe som sparer både energi og kostnader.

Kildesortering
Butikken kildesorterer alt avfall og utstyres med pappkomprimator som resulterer i redusert CO2-utslipp da hentefrekvensen reduseres kraftig.

Effektiv varelevering
Lasterampe på 1,2 meter sørger for rask og effektiv varelevering som igjen bidrar til redusert energitap.