Mikkel

Birøkter Mikkel Kostveit Dagestad røkter en gang i uken i Gladengveien.

Glade bier

Reitangruppen ønsker å bidra til til et mer bærekraftig biomangfold i byen. 7. juni ble derfor nye leietakere innlosjert i Gladengveien 2. En hel sverm glade honningbier har fått to urbane bikuber å boltre seg i på toppen av Reitangruppens handelshus. Biene, som er fostret opp i Enebakk, er en fredelige art og tilpasset et liv som honningbier i et bymiljø.

Birøkter Mikkel Kostveit Dagestad fra Bieffekten  er ansvarlig birøkter for Gladbiene og forteller at bier trives veldig godt i byen.

– Her finner de en stor variasjon av blomster fra hager, parker, trær, busker og blomsterbed. I tillegg er det lite spøytemidler i byene i forhold til enkelte landbruksområder, samtidig som temperaturen er lun og passer biene godt, sier Mikkel.

Røkting

Kortreist honning

Honningproduksjonen starter fra første dag, men i begynnelsen brukes den til å fore opp larver. Dronningen legger flere egg hver dag, og jobber med å få en levedyktig koloni. Mot slutten av sommeren vil det være nok honning til å lage noen glass Gladhonning. I år to vil det produseres betydelig mer honning, siden bikuben da har etablert seg godt.

Det viktigste som blir ivaretatt ved å sørge for at det etableres bikuber, er at det blir produsert en matkilde som ikke ville blitt utnyttet ellers.

Truet idyll

Honnningbiene er en av våre viktigste pollinatører, og EU har anslått verdien av bienes arbeid bare i landbruket til 165 milliarder kroner årlig. De er selve grunnsteinen i økoksystemet som gjør at vi eksisterer og har mat nok å spise.

Men idyllen mellom blomster og bier er truet. De seneste årene har opp mot 50 % av bisamfunn i USA, Europa og resten av verden kollapset, samtidig som ville biearter er i drastisk nedgang, også her i Norge.

Årsaken ser ut til å være sammensatt, men tap av habitat og næringsgrunnlag, industrialisering og bruk av gifter i landbruket, sykdommer, parasitter og stress er pekt på som hovedfaktorer.

Bier

Det brune området inneholder honning.

Les mer om om bier og birøkting.