Dyrevelferd for kylling | Ansvarlig handel | REMA 1000
Hopp til innhold
Rema.no Ansvar i REMA 1000 Dyrevelferd Dyrevelferd for kylling

Dyrevelferd for kylling

REMA 1000 tror på at dyr som trives og vokser opp under gode forhold gir oss mat av bedre kvalitet. God dyrevelferd er alltid et viktig kriterie når vi produserer og selger produkter. Her kan du lese mer om hvordan vi ivaretar kylling i vår verdikjede.

Bedre levevilkår betyr bedre kvalitet

Kyllingen trives best når den får vandre fritt og utfolde seg. Derfor har REMA 1000 byttet til en friskere kyllingrase i kjøttproduksjon, som har bedre helse, lever lenger og vokser saktere. Både vi og bøndene ser tydelig at den nye rasen trives bedre.

Live Klevland og Ole Robert Reitan hos Norsk Kylling

Først i verden med ny dyrevelferdsstandard

REMA 1000-eide Norsk Kylling er den første produsenten i verden som i stor skala kan levere kylling sertifisert etter en ny dyrevelferdsstandard utviklet av verdens ledende dyrevelferdsorganisasjoner. Den nye standarden, European Chicken Commitment (ECC), er utarbeidet av verdens ledende dyrevernsorganisasjoner, blant annet Anima og Compassion in World Farming (CiWF).

Byttet til en ny og friskere kyllingrase

I flere år har REMA 1000, sammen med vår hovedleverandør Norsk Kylling og Dyrevernalliansen, jobbet for bedre dyrevelferden i kyllingproduksjonen i Norge. I 2018 kunne vi med glede fortelle at vi hadde gått over til en ny og friskere kyllingrase ved navn Hubbard.
En tredjedel av kyllingproduktene selges hos oss. Derfor ble det viktig å gå fra en hurtigvoksende industrikylling, til en kylling som lever lenger, vokser saktere og som har mer plass. Alle kyllingbønder som leverer produkter til merkevaren Solvinge bruker nå den mer saktevoksende rasen.

Leverandørene må følge strenge krav

For å bli leverandør hos oss, må man følge våre egne strenge krav, samt allmenne retningslinjer for dyrevelferd. Vi strekker oss alltid litt lenger enn vi må – for eksempel sluttet vi å selge egg fra burhøns allerede i 2012, samt mottok internasjonal dyrevelferdspris sammen med leverandør Norsk Kylling for arbeidet med å bedre dyrevelferden for kylling i kjøttproduksjon. Som et minimum forventer vi også at leverandører og underleverandører oppfyller de «fem frihetene» for dyrevelferd.

Selger kun kylling med bedre dyrevelferd

Med bakgrunn i standpunktet vårt om å bytte til en friskere og mer saktevoksende kyllingrase, har REMA 1000 fått både nasjonal og internasjonal anerkjennelse. Sammen med Norsk Kylling er vi første norske dagligvareaktør til å motta prisen Good Chicken Award (GCA). Vår leverandør for premiumkylling, Stange, vant prisen i 2012, og REMA 1000 og Norsk Kylling i 2020. Det betyr at all kylling du finner i våre butikker har bedre dyrevelferd. Vi er eneste norske dagligvareaktør som kun selger dette.

Omtanke i policy og retningslinjer

For å skape en felles forståelse av hvordan vi og våre leverandører skal operere, har vi utarbeidet en generell policy for dyrevelferd.
Den gjelder fra avl til avlivning, og innebærer at dyrenes velferd skal vies tilstrekkelig oppmerksomhet gjennom hele verdikjeden. Generell policy og våre retningslinjer er noe alle leverandører må etterfølge.

Fokus på dyrevelferd

Som kunde hos REMA 1000 skal du alltid være trygg på at dyrene har hatt det godt, og at vi jobber for at de skal få det enda bedre. Målet er å forbedre oss i al vi gjør: Ikke bare på pris og kvalitet – men også dyrevelferd.
Vi har fortsatt en vei å gå, men er ikke redd for å gå foran som et godt eksempel der vi kan.

Les mer om:

– Stolt over å selge kylling i verdensklasse

REMA 1000 er første dagligvarekjede i verden som selger kylling produsert etter ny, streng standard.

Derfor har Solvinge-kyllingen det så bra

Solvinge den første storskala kyllingprodusenten i verden som har oppnådd ECC dyrevelferdstandarden.

Live Klevland og Ole Robert Reitan hos Norsk Kylling

Først i verden med ny dyrevelferdsstandard

Norsk Kylling er den første produsenten i verden som i stor skala kan levere kylling sertifisert etter en ny dyrevelferdsstandard.