Det har i lengre tid vært stor etterspørsel etter egg.  For å sikre et bedre tilbud av denne viktige basisvaren til kundene, vil REMA 1000 importere danske egg fra DAVA Foods. Leverandøren benyttes også av REMA 1000 Danmark, Salling Group, og en rekke storhusholdninger i Norge. Det forventes at denne importen vil bidra til å lette presset på etterspørselen i butikkene, og sikre at flere kunder får tilgang til egg av høy kvalitet.  

Strenge krav til matsikkerhet  

-Vår prioritet er alltid å sørge for at kundene våre har tilgang til kvalitetsvarer til lavest mulig pris, produsert og solgt på en ansvarlig måte. Dette gjelder også nå som vi importerer danske egg som et midlertidig tiltak. Vi ønsker å sikre et tilstrekkelig tilbud av egg til våre kunder, så langt det lar seg gjøre, sier Line Aarnes. 

Bilde av DAVA egg fra frittgående hønerDe importerte eggene vil være grundig merket med danske flagg, slik at kundene selv kan ta informerte valg. DAVA Foods, leverandøren av de danske eggene, oppfyller REMA 1000s strenge krav til matsikkerhet og dyrevelferd, og har en dokumentert historie med å overholde de høyeste kvalitetsstandardene. Danmark er sammen med Norge, Sverige og Finland i en særstilling når det gjelder fravær av salmonella i egg, og DAVA opererer etter strenge retningslinjer og har kvalitetskrav som er utover kravene både til EU og Danmark.   

Jobber for økt norsk produksjon  

Den midlertidige importen av egg vil ikke påvirke REMA 1000s samarbeid med- og støtte til norske leverandører og produsenter. Importen av danske egg er et unntakstilfelle og kun et supplement for å møte etterspørselen i markedet.  

– Vi har et tett samarbeid med Nortura, som er vår hovedleverandør av norske egg, for å øke produksjonen på en ansvarlig måte. Vi har en god dialog rundt hva vi kan forvente å få av leveringer fremover og vi er trygge på at Nortura gjør det de kan for å øke produksjonen av norske egg. Målet vårt på lang sikt er å få bedre tilgang til norske egg i våre butikker, sier Aarnes.