Si hei til Hubbard!

Norsk Hubbard fra Solvinge er en frisk, aktiv og livlig kylling som gjør bedre dyrevelferd tilgjengelig for alle.

Hubbard er en ny kyllingrase i Norge som både lever lenger og vokser saktere enn kyllingen som vanligvis produseres. Den har det rett og slett bedre.

Hubbarden er svært aktiv og har derfor behov for miljøberikelser som høyballer, hakkeblokker, klatrestativer og vaglepinner den kan leke med i fjøset. Siden den er aktiv, sunn og livlig, utfolder den seg som en naturlig fugl ville gjort i det fri.

Kyllingraser kategoriseres i tre kategorier: hurtigvoksende, saktevoksende og en midt i mellom. Hubbard-kyllingen hører hjemme i den sistnevnte da den lever 30% lenger og vokser 20% prosent saktere enn den hurtigvoksende, som er den kyllingen som vanligvis produseres i Norge.

Norsk Hubbard fra Solvinge – fordi vi tror at en kylling som har det bedre, smaker bedre.

REMA 1000 Hubbard Kylling

Bli kjent med Hubbard-bøndene

Dyrevelferd REMA 1000 Hubbard

Hubbard gir bedre dyrevelferd til folk flest

Med Hubbard lårfilet av kylling blir gryten saftig og smaksrik.

Derfor bør du bruke mer lårfilet av kylling

Innfører ny og bedre kylling til Norge: – En revolusjon

Spørsmål og svar om Hubbard

Hubbard er en ny, norsk kyllingrase som gjør god dyrevelferd tilgjengelig for alle. Hubbard-kyllingen er frisk, aktiv og livlig, og både lever lenger og vokser saktere enn kyllinger som er vanlig å produsere i Norge.

God dyrevelferd er noe våre kunder er opptatt av, og vårt ønske er at det skal være tilgjengelig for alle. Hubbard fra Solvinge er en hverdagskylling for folk flest av høy kvalitet.

Kyllingrasen Hubbard er aktiv, frisk og livlig og både lever lenger og vokser saktere enn kyllingen som er vanlig å produsere i Norge. Fordi vi tror at en kylling som har det bedre, smaker bedre.

Hubbard er en ny type kylling som er frisk, aktiv og livlig. Den lever 30 prosent lenger og vokser 20 prosent saktere enn den kyllingen som er vanlig å produsere i Norge, noe som bidrar til at den holder seg frisk og sterk.

Hubbard skiller seg ut fra andre raser som er vanlig å benytte i industriproduksjon ved at den beveger seg mer og har behov for vagler, strøbad, hakkeblokker, klatrestativer og høyballer for å aktivisere seg.

Hubbard-kyllingen vokser opp hos 150 Trøndelagsbønder og tilbakemeldingene fra bøndene er at Hubbard er en kylling som trives godt i fjøset og har det bra.

Vi tror at en kylling som har det bedre, smaker bedre og at god dyrevelferd og glade dyr gir oss råvarer av bedre kvalitet. Når kyllingen får tid til å vokse og er frisk og aktiv vil det også påvirke kjøttets struktur og kvalitet.

Den største forskjellen er at Hubbard er mer aktiv og lettere holder seg frisk og rask. Hubbard har også en kroppsfasong som er mer naturlig med mindre bryst og sterke lår.

Som en følge av det beveger den seg mer i fjøset og har derfor behov for miljøberikelser som vagler, høyballer, hakkeblokker, klatrestativ og strøbad.

Hubbard lever 30 prosent lenger og vokser 20 prosent saktere enn kyllingen som er vanligst å produsere i Norge, noe som bidrar til at den har en god helse og gode forutsetninger for et godt liv.

Bak Hubbard står REMA 1000, Norsk Kylling og 150 bønder i Trøndelag. Norsk Kylling produserer merkevaren Solvinge for REMA 1000 og produktene selges i alle REMA 1000 sine butikker.

Svaret er ja. I løpet av 2018 vil Norsk Kylling som produserer merkevaren Solvinge legge om hele sin produksjon til Hubbard-kylling. Hubbard-produkter er å finne i alle REMA 1000-butikker fra uke 6 og innen utgangen av 2018 vil alle Solvinge-produkter du kjøper være med Hubbard.

Vårt ønske er at god dyrevelferd skal være tilgjengelig for alle. Hubbard fra Solvinge er en hverdagskylling for folk flest og vil holde den lave prisen Solvinge-produktene er kjent for.

Hubbard er en aktiv kylling og beveger seg betydelig mer enn kyllingen som er vanlig å produsere i Norge. Hubbard-kyllingene har derfor fått sitt eget fôr som er utviklet for å være tilpasset aktivitetsnivået.

Norsk Kylling har et tett samarbeid med fôrleverandørene for å sikre at fôret har den kvalitet og de næringsstoffene Hubbard trenger for å leve et godt liv.

Alle Solvinge sine produkter har være narasinfri siden februar 2016. Dette vil også gjelde alle Hubbard-produkter.