Sikkerhetsdatablader | REMA 1000
Hopp til innhold
Rema.no Sikkerhetsdatablader

Sikkerhetsdatablader

Sikkerhetsdatablader gir informasjon om helse-, sikkerhets- og miljørisikoene ved bruk av et kjemisk produkt. Dette kan være relevant for produkter som rengjøringsmidler og desinfeksjonsmidler. Søk etter produktnavn eller ID for å få tilgang til viktig informasjon om produktet og hvordan det skal håndteres på en trygg og forsvarlig måte.