Rema.no » Roser som gir tilbake til lokalsamfunnet

Roser til gjensidig glede

Siden 2016 har vi solgt ansvarsroser i alle våre butikker. For hver solgte bukett gir vi 1 krone til utviklingsprosjekter i lokalsamfunnet rundt rosefarmene i Kenya.

Vi samler årlig inn ca. 2 millioner kroner og er opptatt av at pengene skal gå til varige og bærekraftige prosjekter som gjør en forskjell for roseprodusentenes ansatte og lokalbefolkningen i områdene hvor rosene produseres.

Sammen med lokale myndigheter, organisasjoner og rosefarmene ser vi på potensielle prosjekter som omfatter forbedringer innen miljø, helse og utdanning.

Målet er at prosjektene skal tilføre de ansatte og lokalbefolkningen en bedre arbeids- og livssituasjon. Hvert prosjekt vurderes og planlegges etter lokale behov. I 2019 var vi blant annet med å åpne både skole og sykestue.

Vi mener dette er fremtidens måte å støtte lokalsamfunn i utviklingsland på. Ved å sikre at farmene er godt rustet både økonomisk og arbeidsforholdsmessig blir lokalsamfunnet levedyktige i lang tid. Det gir familiene en stabil inntekt, samtidig som skoler og andre infrastrukturelle tiltak bygges opp, sier Kaia Andresen, sjef for samfunnsansvar i REMA 1000

Det legges ned mye arbeid i opplæring av de ansatte og å tilrettelegge for gode arbeidsforhold. Hele lokalsamfunnet og familier kan være engasjert i roseproduksjonen.

Bøndene har opparbeidet seg en unik kunnskap om roser – alt fra hvilken temperatur det er i rommet, til det perfekte tidspunktene rosene snittes er avgjørende for å sikre kvaliteten. Takket være arbeidernes presisjon, kan du kjøpe rimelige roser som holder i opptil tre uker med riktig behandling.

Når du velger å kjøpe Ansvarsrosen kan du være trygg på at du får kvalitetsroser som gjør en forskjell i lokalsamfunnet i Kenya. Roser som skaper gjensidig glede – for kunde og arbeider.

Roseproduksjonen har lange tradisjoner i Kenya. Høyden over havet gir optimale forhold, det er varmt om dagen og noe kjøligere om natten. Produsentene arbeider kontinuerlig med å utvikle sorter som gir god holdbarhet og kvalitet. Nivået på den ansvarlige og bærekraftige produksjonen av kvalitetsroser våre leverandører har er avgjørende for vårt engasjement i og rundt farmene, sier Martina Rabsch, kvalitetsdirektør i REMA 1000

Hvorfor gjør vi dette?

REMA 1000s holdning er å ha gode og langsiktige samarbeidsavtaler med våre produsenter og leverandører. Tillit er nødvendig for gode samarbeider, som gjerne bygges opp gjennom flere år. Det betyr at vi ikke ønsker å si opp avtaler med fabrikker og plantasjer med mangler, men heller stille krav, bidra med rådgivning og hjelpe produsentene på rett vei. Vi tror dette er veien å gå for å styrke arbeidsforholdene og rettighetene til de ansatte som produserer varene.

Hvor mye gis til lokalsamfunnet?

1 krone per solgte rosebukett går til prosjektene i Kenya. Siden 2016 har vi samlet inn nærmere 6 millioner kroner.

Gjelder ordningen alle roser du får kjøpt hos REMA 1000?

Ordningen gjelder alle roser merket “Ansvarsrose” som du finner hos REMA 1000.

Hvorfor velger dere ikke å selge Fairtrade-roser istedenfor?

Det finnes flere måter å sikre etisk handel på, hvor sertifiseringsordninger er en av dem. Roseprosjektet er en annen form, hvor vi bruker mer tid på å følge opp produsentene og leverandørene, og samtidig bidra til å gi noe tilbake.

Når vi kjøper inn produkter merket REMA 1000 etterstreber vi gode sertifiseringer på spesielt utsatte råvarer. Miljø og arbeidsforhold er to variabler vi ser på. Siden 2015 har vi sertifisert mange av våre egne produkter, og nå finner du merker som ASC, MSC, FSC, Fairtrade, UTZ og Rainforest Alliance på et stort utvalg REMA 1000-produkter.

REMA 1000 har i dag flere Fairtradesertifiserte og UTZ-sertifiserte produkter som kaffe, te, sjokolade, kakao, bananer mm.

Hva går pengene til?

Vi er opptatt av at pengene skal gå til varige og bærekraftige prosjekter som gjør en forskjell for roseprodusentenes ansatte og for lokalbefolkningen i områdene hvor rosene produseres. Sammen med lokale myndigheter, organisasjoner og roseplantasjene ser vi på prosjekter som omfatter forbedringer innen miljø, helse og utdanning. I 2019 åpnet vi blant annet skole og sykestue.

Vi er opptatt av at prosjektene skal tilføre de ansatte og lokalbefolkningen en bedre arbeids- og livssituasjon. Vi involverer og inkluderer derfor alle involverte parter i planleggingen og gjennomføringen. Hvert prosjekt vurderes og planlegges etter lokale behov, og prioriteringer settes i tett samarbeid og dialog med arbeiderne og sentrale myndigheter. På den måten sikrer vi at bidraget går til bærekraftige formål.

 

Sikring og sporbarhet av bidragene

Vi har en tett dialog med leverandør, plantasjeeier, lokale politikere og arbeiderne på plantasjen. REMA 1000, leverandør, arbeidere, plantasjeeier og lokale politikere er alle involvert for å sikre at vi støtter de riktige prosjektene.

Representanter fra REMA 1000 og leverandørene besøker jevnlig roseplantasjene i Kenya.