Indisk

I indiske retter er det krydderblandingene som gir rettene ulik karakter og intensitet.