Årsrapporter

I våre årsrapporter finner du også en overordnet beskrivelse av organisasjonen, fremtidsutsikter, nøkkeltall og regnskap.

2020

2020 var året da våre butikkmedarbeidere ble nasjonale hverdagshelter. Det ble også det året da hele vår verdikjede ble satt på en stor prøve. Samlet vekst i REMA 1000 Norge var på 16,8 %, og i Danmark på 11,5 %. Samlet butikkomsetning for 2020 i de to landene var på NOK 75,3 mrd.

I et annerledesår som det 2020 har vært, er det grunn til å reflektere over faktorene som bidro mest til den kraftige veksten. Redusert grensehandel, mindre mobilitet ut av landet, samt færre restaurant- og kafébesøk, er alle konsekvenser av koronapandemien og de tiltak som er iverksatt av myndighetene.

2019

I 2019 hadde REMA 1000 en butikkomsetning på over 63 mrd. REMA 1000 i Norge feiret 40-årsjubileum og i Danmark kunne man se tilbake på 25 år med REMA 1000-butikker. 2019 var et arbeidsår for virksomheten i Norge der det ble ryddet og investert for fremtidig vekst. REMA 1000 i Danmark leverer nok en gang god omsetningsvekst og solide resultater. Totalt for REMA 1000 gir dette et driftsresultat på i overkant av 2 mrd.

2018

2018 har vært året der REMA 1000 klatrer frem på mange måter. I 2018 var den totale butikkomsetningen på nesten 62 mrd. kroner i Norge og Danmark, og EBITDA ble 2,7 mrd. Markedsandel i Norge gikk opp til 23,7 prosent og andel i Danmark klatret til 14,4 prosent. De gode resultatene skyldes innsatsen til et fantastisk sterkt lag av franchisetakere og franchisegiver.

2017

I 2017 hadde REMA 1000 en butikkomsetning på over 57 mrd. og en vekst i omsetning på 1,2 prosent. For virksomheten i Norge var året mer krevende, mens REMA 1000 i Danmark leverte nok en gang solide resultater, og samlet oppnår vi en EBITDA for hele REMA 1000 på nesten 2,4 mrd.

2016

I 2016 hadde REMA 1000 en butikkomsetning på over 56 mrd. og en vekst i omsetning på 5,0 prosent. God kostnadskontroll og solid drift i hele virksomheten bidrar til at vi oppnår et godt resultat med EBITDA på over 2,8 mrd.

2015

I 2015 hadde REMA 1000 en butikkomsetning på over 53 mrd. og en vekst i omsetning på 6,0 prosent. Til tross for sterk konkurranse i dagligvaremarkedet så oppnår vi et bra resultat med EBITDA på 2,5 mrd.

2014

2014 ble et år der REMA 1000 sammenlignet med andre gjør det bra. Butikkomsetningen vokste med 7,6 prosent til litt over 49 mrd., og EBITDA endte på nesten 2,4 mrd.

2013

I 2013 hadde REMA 1000 en butikkomsetning på over 45 mrd. og en vekst på 9,3 prosent. God kostnadskontroll og solid drift i hele virksomheten bidrar til at vi oppnår et godt resultat med EBITDA på over 2,5 mrd.