Tilbakekalling og tilbaketrekking | REMA 1000
Hopp til innhold

Tilbaketrekking og tilbakekallelse av vare

Leverandøren er forpliktet til å varsle Reitan Retail så raskt som mulig ved hendelser hvor man mistenker at en vare kan være helseskadelig eller medføre uheldig publisitet.

Dette gjør du ved tilbakekalling eller tilbaketrekking

Ved en tilbaketrekking eller tilbakekallelse av vare skal kvalitetsavdelingen eller gjeldende kategorisjef ringes og informeres om hendelsen. Deretter skal det opprettes en hendelse i Recall Tradsolutions portal for tilbaketrekking.
Varslingsskjema i vedlegg 5.5 (under) skal alltid fylles ut og sendes inn til Reitan Retail ved tilbaketrekking. Leverandøren skal sørge for at også leverandørens underleverandører påtar seg en slik varslingsplikt, både overfor leverandøren og Reitan Retail.

Dersom en av partene blir oppmerksom på omstendigheter som kan gjøre tilbaketrekking (før salg til forbruker) eller tilbakekalling (av varer solgt til forbruker) av et vareparti, et produkt eller en varelinje aktuelt, skal den annen part straks informeres om de aktuelle omstendighetene. Leverandøren skal sørge for at også Leverandørens underleverandører påtar seg en slik varslingsplikt, både overfor Leverandøren og overfor Reitan Retail.

Last ned kontaktinformasjon

Ved varsling om tilbakekalling/tilbaketrekking skal alltid Tradesolution sin RECALL-portal eller Varslingsskjema til bruk ved tilbakekalling, tilbaketrekking eller sperring benyttes. Varslingsskjema vil fases ut over tid, på et tidspunkt STAND beslutter. RECALL-portal/varslingsskjemaet kan også brukes i situasjoner som ikke medfører helsemessig risiko, men hvor man ønsker å hente inn produkter med kvalitetsfeil. All skriftlig varsling til distributørene/distribusjonslagrene skal bekreftes gjennom muntlig samtale. RECALL-portal og Varslingsskjema finner du her.

Last ned varslingsskjema