Rema.no » Om REMA 1000 » For bedrifter » Leverandører » Fakturainformasjon REMA 1000 selskap

Fakturainformasjon REMA 1000 selskap

Vareleverandører:
Varefaktura og kreditnota til varefaktura skal sendes per EDI eller via Dagfinn. Øvrige fakturaer som ikke gjelder varekjøp skal sendes per EHF eller e-post som beskrevet under.
Alle leverandører:
REMA mottar faktura på EHF. Velg EHF aksesspunkt som faktureringsmetode for alle REMA selskap i eget faktureringssystem, og velg å sende med fakturabilde/visningskopi dersom det er et valg.
Feltet ’Deres referanse’ i fakturaen skal inneholde bestillers telefonnummer (for å identifisere fakturagodkjenner). Ved EHF benyttes feltet «/Invoice/AccountingCustomerParty/Party/Contact/ID»
Dersom EHF ikke er mulig sendes faktura på e-post til «organisasjonsnummer»@remafaktura.no. Finn aktuelle organisasjonsnumre på www.rema.no/fakturainformasjon-rema-1000-selskap
Krav til faktura per e-post:

  • Filformat skal være tif eller pdf.
  • En fil pr faktura, eventuelle fakturavedlegg må være i samme filen.
  • Filnavn kan kun bestå av bokstaver og tall.
  • E-postmeldingen inkl vedlegg må ikke overstige 20Mb.
  • Flere fakturaer kan sendes i en e-post så lenge de har ulike filnavn.

Merk at det er maskinell behandling av epost sendt til denne adressen, slik at eposten kun må inneholde fakturaer. Eventuell tekst eller vedlegg som avviker fra nevnte filformat vil ikke bli lest.
REMA mottar ikke faktura per post.
Kontaktperson REMA1000:
Christian Kihl
E-post: christian.kihl@rema.no
Mob: 48 60 00 00