Fakturainformasjon REMA 1000 selskap | For leverandører | REMA 1000
Hopp til innhold

Fakturainformasjon REMA 1000 selskap

Vareleverandører:
Varefaktura og kreditnota til varefaktura skal sendes per EDI eller via Dagfinn. Øvrige fakturaer som ikke gjelder varekjøp skal sendes per EHF.

Alle leverandører:
REMA mottar faktura på EHF. Velg EHF aksesspunkt som faktureringsmetode for alle REMA selskap i eget faktureringssystem, og velg å sende med fakturabilde/visningskopi dersom det er et valg.
Feltet ’Deres referanse’ i fakturaen skal inneholde bestillers telefonnummer (for å identifisere fakturagodkjenner). Ved EHF benyttes feltet «/Invoice/AccountingCustomerParty/Party/Contact/ID»

REMA mottar ikke faktura per post.

Ved spørsmål, kontakt: leverandorkontakt@rema.no