Leverandør til REMA 1000 | REMA 1000
Hopp til innhold
Våre Egne Merkevarer (EMV)

Leverandør til REMA 1000

Vi i REMA 1000 er stolte av å kunne tilby våre kunder spennende, egne merkevarer (EMV). Her finner du nyttig informasjon til REMA 1000 sine leverandører.

Høy kvalitet til en lav pris

Egne merkevarer er viktig for å gi kundene våre et bredt utvalg av produkter, til høy kvalitet og lav pris. Vi jobber daglig for å lansere nye og spennende produkter som smaker godt og er produsert på en ansvarlig måte.

Vi ønsker ikke at lav pris skal gå på bekostning av kvalitet. Derfor har vi laget egne merkevarer i samarbeid med dyktige aktører og leverandører for å gi kundene beste kvalitet, til vår aller beste pris.

«Øverste sjef er i endring og utfordrer oss mer for hver dag som går. De vil vite hvor maten kommer fra, hva den inneholder og hvem som har laget den. De stiller krav til emballasjebruk og dyrevelferd, og ønsker at vi sikrer gode arbeidsforhold i leverandørkjedene våre».

Christian Hoel, administrerende direktør i REMA 1000 Norge AS

Vår forretningsidé

Kundene velger oss fordi vi alltid har laveste pris på varer av høy kvalitet, produsert og solgt på en ansvarlig måte

Bli vår samarbeidspartner

For å bli vår samarbeidspartner stiller vi noen krav. Alle leverandører som selger varer til REMA 1000 må ha en signert rammeavtale og forplikter seg til å følge våre etiske retningslinjer, også kalt «Social Code of Conduct».

Våre etiske retningslinjer (SCoC)

REMA 1000 stiller strenge krav og retningslinjer til alle leverandører som selger varer til våre butikker. Vår SCoC bygger på prinsippene til Etisk Handel Norge, FN-erklæringer og OECDS veileder for ansvarlig næringsliv. Det er blant annet nulltoleranse for barnearbeid, diskriminering og korrupsjon. I tillegg stilles det krav til riktig lønn, HMS og miljøhensyn.

Krav til våre leverandører:

Et av våre verdigrunnlag er; «Kunden er vår øverste sjef». Kundene våre skal alltid være helt trygge på varene de handler i en REMA 1000 butikk. Vi stiller derfor strenge krav til våre leverandører.

  1. Alle aktive leverandører skal ha en signert rammeavtale. Våre etiske retningslinjer er en del av denne. Dette sikrer at REMA 1000 sine krav og forventninger er tydelig kommunisert og forankret hos våre leverandører og deres produksjonssteder. Leverandører skal informere sine underleverandører, som igjen skal informere sine underleverandører osv., og aktivt arbeide for å sikre at kravene implementeres gjennom arbeid med aktsomhetsvurderinger. Følgelig beskriver REMA 1000 sin SCoC de etiske kravene for hele forsyningskjeden. På oppfordring fra REMA 1000 skal leverandør kunne dokumentere hvordan de selv, og eventuelt underleverandører, arbeider for å etterleve retningslinjene.
  2. Arbeide kontinuerlig med aktsomhetsvurderinger som metode for å kartlegge, forebygge, begrense og gjøre rede for hvordan de håndterer negativ påvirkning på mennesker, samfunn og miljø i egen virksomhet og leverandørkjede. Dette innebærer at leverandørene gjør egne risikokartlegginger for negativ påvirkning på mennesker, samfunn og miljø, og jobber aktivt med å stanse, forebygge og redusere slik påvirkning. Tiltakene må overvåkes og vurderes effekten av, og kommuniseres til de berørte. Der leverandøren er ansvarlig for den negative påvirkningen/skaden er leverandøren også ansvarlig for gjenoppretting.
  3. Oppfylle de kravene REMA 1000 har definert for leverandører og produksjonssteder. Dette omfatter blant annet hvilket sertifiseringsnivå produksjonsstedene skal ha (GFSI) samt Sedex/BSCI medlemskap (sosiale revisjoner).
  4. Ha transparens og sporbarhet i sin leverandørkjede, også på råvarenivå. Leverandøren har plikt til å oppgi informasjon om underleverandører samt opprinnelsesland for råvarer/ingredienser. Leverandøren har varslingsplikt ved endringer.
  5. Samarbeide rundt implementering av REMA 1000 sin “Policy for risikoutsatte råvarer”, dersom leverandøren leverer produkter som inneholder risikoutsatte råvarer slik definert i policyen.
  6. Vise vilje og evne til kontinuerlig forbedring for mennesker, samfunn og miljø gjennom samarbeid.
  7. Rapportere til REMA 1000 ved brudd eller mistanke om brudd på etiske retningslinjer og negativ påvirkning på mennesker, miljø eller klima i sin leverandørkjede. Medarbeidere og innleide i leverandørkjeden kan varsle om forhold gjennom REMA 1000 sin uavhengige varslingskanal.

Som ny leverandør trenger du å gjøre følgende:

REMA 1000 pre-kvalifiserer sine nye samarbeidspartnere

Et av våre verdigrunnlag er; «Kunden er vår øverste sjef». Kundene våre skal alltid være helt trygge på varene de handler i en REMA 1000 butikk. Vi stiller derfor strenge krav til våre leverandører.

* Signert rammeavtale
* GFSI godkjent sertifisering for næringsmidler
* Sedex/BSCI medlemskap (gjelder alle produksjonssteder utenfor Norden)

Bli bedre kjent med REMA 1000 sine egne merkevarer

God kvalitet til lav pris!

R-merket

R er REMA 1000 sitt eget merke og kvalitetsstempel. R sørger for at god kvalitet og lav pris blir tilgjengelig for alle. Alle produktene lever opp til våre strenge krav om kvalitet, pris og ansvarlighet, så når du ser R-merke på en vare i våre butikker kan du være trygg på at de er ansvarlig produsert og at produktene følger våre standarder for kvalitet.

I tillegg finner du vil overraskende lave priser i alle kategorier i hele butikken. Alt fra mais og tomater på boks, frokostprodukter, brød, ris og pasta til grønnsaker, grillmat og stelleprodukter for de minste barna. Så se etter R-merket neste gang du handler hos oss. Det lønner seg!

Prima Lavpris,-

Prima Lavpris,- er gode hverdagsprodukter og er REMA 1000 sin egen serie med et utvalg varer til den aller laveste prisen. Produktene finner du på tvers av ulike kategorier i alle våre butikker og er lett å kjenne i igjen med sitt unike design. Med Prima Lavpris,- i handlekurven er du garantert en god handel.

Vi som vil det annerledes!

Kolonihagen

Når du velger produkter fra Kolonihagen velger du premium produkter som er synonymt med kvalitet, ansvar, økologi, dyrevelferd og bærekraft. Dette er smakfulle økologisk produserte produkter hvor det stilles høye krav til hvordan maten utvikles. Det kaller vi god smak med god samvittighet. I samarbeid med Kolonihagen ønsker vi i REMA 1000 å gjøre økologiske produkter billigere og mer tilgjengelig for folk flest, derfor finner du et godt utvalg av spennende Kolonihagen produkter kun hos REMA 1000.

Kvalitet i alle ledd

I en verden hvor kvalitet blir viktigere og konsekvensen ved avvik større har vi en rekke kriterier som skal sikre god kvalitet gjennom hele vår verdikjede. Vi skal være sikre på at alle våre leverandører ivaretar våre kvalitetskrav og dette innebærer blant annet en rekke sertifiseringskrav. Næringsmiddelprodusenter på nasjonalt og internasjonalt nivå skal være GFSI- sertifisert. Lokale leverandører må minimum være registrert i lokalmat.no samt bli KSL-revidert jevnlig. De kan også revideres på egen regning av et tredjeparts revisjonsselskap. Produksjonssteder utenfor Norden skal også være medlem av Sedex (eller tilsvarende).

Ansvarlig og bærekraftig handel

Kjernen i vårt ansvarsarbeid er varene vi produserer og selger. Sentralt i dette står utvikling av bærekraftige verdikjeder som tåler fremtidens krav og utfordringer. Verdikjeden vår er global, kompleks og ikke minst utsatt for klimaendringer. Utfordringer knyttet til blant annet barnearbeid, korrupsjon, tvangsarbeid og miljøødeleggelser er store i vår sektor og med konsekvensene av klimaendringer vil de ikke bli mindre i årene fremover. Det stiller krav til at vi jobber godt i egen verdikjede med disse utfordringene og krever det samme av leverandørene våre.

Veileder i Ansvarlig og Bærekraftig Praksis

Medlemskap i Sedex

REMA 1000 stiller som krav at produksjonssteder utenfor Norden skal være medlem i Sedex (eller tilsvarende som BSCI).

Sedex er en av verdens ledende medlemsorganisasjoner for etisk handel. De jobber med virksomheter for å forbedre blant annet arbeidsforholdene i globale forsyningskjeder.

Sedex tilbyr en nettbasert plattform der vi blant annet finner informasjon om gjennomførte SMETA revisjoner. Vi anbefaler produksjonssteder å gjennomføre en 4-pillar SMETA revisjon. SMETA er Sedex sin metode for å gjennomføre sosiale revisjoner.

Sosiale revisjoner gjør det mulig for REMA 1000 å vurdere leverandørkjeden. De undersøker helse- og sikkerhet for arbeiderne, og signaliserer nulltoleranse for barnearbeid og tvangsarbeid. Når en revisjon er utført, kan vi samarbeide for å løse eventuelle problemer basert på en Corrective Action Plan (CAP).

Visste du at...

REMA 1000 Norge AS har vært medlem av Etisk Handel Norge siden 2001?

Sammen med EHN jobber vi med å sikre ansvarlig produksjon av risikoutsatte råvarer. Vi rapporterer årlig om vårt arbeid med ansvarlig handel.

Åpenhetsloven

Myndighetene setter stadig større krav til bedrifters arbeid med sosiale og miljømessige utfordringer i verdikjeden, blant annet med Åpenhetsloven. REMA 1000 jobber kontinuerlig med å videreutvikle vårt arbeid med ansvarlig handel til å kunne håndtere nye utfordringer og være foran regulative krav.

Kontakt oss

Dersom du ønsker å kontakte oss kan du gjøre det gjennom vårt leverandørskjema.

Mer om REMA 1000 sine produkter

Bli bedre kjent med REMA 1000