Er svenskehandel en konkurrent til norsk dagligvare? | REMA 1000
Hopp til innhold

Er svenskehandel en konkurrent til norsk dagligvare?

Det norske dagligvaremarkedet kan ikke sees på som et isolert marked. Kjøp av dagligvarer av nordmenn i Sverige er stadig økende og dagligvarebutikker på svensk side representerer en betydelig konkurrent til norske dagligvarekjeder.

Nordmenn handlet for 13,23 milliarder kroner på dagsturer til utlandet i firekvartalsperioden fra 2. kvartal 2013 og til og med 1. kvartal 2014. Dette er en økning på 1,43 milliarder, eller 12,1 prosent, sammenlignet med tilsvarende periode ett år før. http://www.ssb.no/varehandel-og-tjenesteyting/statistikker/grensehandel/kvartal/2014-06-18

Basert på tidligere undersøkelser er hoveddelen av denne handelen dagligvarer, tobakk, alkohol og mineralvann. http://www.ssb.no/varehandel-og-tjenesteyting/artikler-og-publikasjoner/mest-mat-i-handlekurven

Del artikkel