Hopp til innhold

Hvordan er konkurransen i storhusholdningsmarkedet vs dagligvare?

Det mest konsentrerte markedet for omsetningen for mat i Norge er storhusholdningsmarkedet. NorgesGruppen har en høye dominans i dette markedet.

I Konkurransetilsynets høringsuttalelse til NOU 2011:4 Mat, makt og avmakt – om styrkeforholdene i verdikjeden for mat skriver tilsynet blant annet:

«Konkurransesituasjonen for leveranser til storhusholdningsmarkedet skiller seg fra dagligvarehandelen ved at det innen mange produktgrupper er en vesentlig høyere grad av direktedistribusjon. For en større del av produktspekteret kan storhusholdningene derfor benytte seg av direkteleveranser i stedet for leveranser fra grossistene. Konkurransetilsynet finner likevel, i likhet med utvalget, den høye markedskonsentrasjonen bekymringsfull. Med en slik markedsstruktur er det viktig å unngå unødvendige etableringshindringer, slik at det finnes reell potensiell konkurranse. De andre dagligvaregrossistene, som allerede sitter med velfungerende landsdekkende distribusjonsløsninger, kan være potensielle konkurrenter i grossistleddet til storhusholdningsmarkedet.»

http://www.konkurransetilsynet.no/no/Aktuelt/Nyheter/Matkjedeutvalget/

Del artikkel