Hvorfor er utvalget i Norske dagligvarebutikker begrenset?

«Det norske markedet er lite, delvis beskyttet av toll, og råvareprisene for en rekke landbruksvarer er høyere enn i resten av Europa. Det er kostbart å utvikle, produsere og distribuere et stort antall produktvarianter for et lite marked. Konkurransen på leverandørleddet er dessuten begrenset. Dette er viktige årsaker til at utvalget i norske dagligvarebutikker er begrenset. Norske forbrukeres preferanser for lavprisbutikker, gitt dagens prisnivå, er en annen viktig årsak.»

Kilde: regjeringen.no NOU 2011: 4

http://www.konkurransetilsynet.no/no/Aktuelt/Nyheter/Matkjedeutvalget/

Del artikkel