Hopp til innhold

Er lønnsomheten i dagligvaremarkedet høy tross få aktører, sterk konkurranse og små marginer?

I etterkant av Matkjedeutvalgets rapport leverte Norsk Institutt for Landbruksøkonomisk Institutt (NILF, 2011) en rapport (skrevet på oppdrag av Virke) som bl.a. undersøker dette spørsmålet. Vagstad (2011a) finner i denne rapporten ingen indikasjoner på at lønnsomheten i norsk dagligvaresektor er spesielt høy verken sammenliknet med andre norske sektorer eller i sammenlikning med andre land i EU. De skriver «For å oppsummere, viser dagligvarehandelen i Norge lav lønnsomhet i de senere år, uansett sammenligningsgrunnlag. Sammenlignet med andre norske næringer, varehandel generelt, matindustri og industri generelt, viser detaljhandelen med matvarer en relativt beskjeden lønnsomhet målt ved kapitalrentabilitet og ved driftsmarginer. Sammenligner vi med utvalgte europeiske land og gjennomsnitt for alle 27 EU-land over tid, har norsk dagligvarehandel og engroshandel med matvarer relativt lave driftsmarginer.»

http://www.google.no/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0CCcQFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.nilf.no%2Fom_nilf%2FSeminarer%2F2011%2Fkap_5_steinar_vagstad.pdf&ei=1NcpVNWLN-HQygPDrICYDg&usg=AFQjCNFpulReErZJ1iksifS84xa656_eWw&sig2=IXOD6kmJTJ2Yh01XL2m8UA&bvm=bv.76477589,d.bGQ

Siden REMA 1000 åpnet den første butikken i 1979 har vi hatt en stigende kurve i antall butikker, omsetning og markedsandeler – og vært den sterkeste bidragsyteren til lave matvarepriser i Norge. Det har vi klart fordi vi er opptatt av å holde kostnadene nede, og drive effektivt.

Vi har lave marginer på det vi selger – vi tjener på høyt volum. Det vi konkurrerer på og vinner på, er at vi har den mest effektive og kostnadsbevisste modellen.

Del artikkel