Hvordan er makten fordelt? | REMA 1000
Hopp til innhold

Hvordan er makten fordelt?

Matkjedeutvalgets offentlige utredning «Mat, makt og avmakt» NOU 2011:4 side 31:

«Makten og styrken til de fire paraplykjedene er ulik. De kvalitative undersøkelsene indikerer at NorgesGruppen har de beste innkjøpsbetingelsene. Likevel viser de kvalitative undersøkelsene og undersøkelser i regi av The Nielsen Company at Rema 1000 oppleves som den billigste lavpriskjeden. Rema 1000 er også gjennomgående de siste ti årene blitt kåret til billigste dagligvarekjede i ulike prissammenligninger. Rema 1000 og Coop kiver om å oppnå posisjonen som en klar nr to på dagligvaresiden etter NorgesGruppen. Disse tre paraplykjedene passer godt til den generelle beskrivelsen av paraplykjedenes makt og forhandlingsstyrke. ICA Norge kommer derimot i en egen kategori. I prinsippet er det ikke noe ved ICAs forhandlingsstyrke som skiller denne paraplykjeden fra de øvrige. De økonomiske resultatene og årlig svekkelse av paraplykjedenes markedsandeler tilsier imidlertid noe annet.»

www.regjeringen.no NOU 2011:4

I Konkurransetilsynets høringsuttalelse til NOU 4:2011 Mat, makt og avmakt – om styrkeforholdene i verdikjeden for mat skriver Konkurransetilsynet:

«3.9 Oppsummering Betydelige strukturendringer i handelsleddet har bidratt til at kjedene har redusert sine distribusjonskostnader betydelig, og mer enn sammenliknbare næringer. Store leverandører har fortsatt betydelig markedsmakt. Strukturendringer på handelsleddet har imidlertid gitt kjedene kjøpermakt som de har kunnet sette opp mot denne selgermakten. Bruk av virkemidler som introduksjon av EMV og vertikal integrasjon med leverandører har styrket kjedenes kjøpermakt ytterligere. Kjedenes kjøpermakt har ført til bedre innkjøpsbetingelser. Konkurransetilsynet finner indikasjoner på fungerende konkurranse mellom de norske dagligvarekjedene, og finner det derfor sannsynlig at de gevinstene kjedene har oppnådd gjennom effektivisering og utøvelse av kjøpermakt i betydelig grad kommer forbrukerne til gode i form av lavere priser. Tilsynet finner ikke grunnlag for å hevde at kjedenes kjøpermakt har ført til dårligere vareutvalg.»

http://www.konkurransetilsynet.no/no/Aktuelt/Nyheter/Matkjedeutvalget/

Fra fire til tre aktører i 2015?
Mandag 6. oktober 2014 kom nyheten om at Coop har kjøpt ICA Norge for 2,5 milliarder kroner. Dagligvaremarkedet reduserers dermed fra fire til tre aktører dersom Konkurransetilsynet godkjenner avtalen. Tilsynet kan bruke inntil 130 virkedager for å vurdere oppkjøpet, men må i utgangspunktet legge frem begrunnet forslag til inngrepsvedtak innen 70 virkedager. Denne fristen kan forlenges dersom partene legger frem forslag til avhjelpende tiltak. Fristen begynte å løpe når tilsynet mottok melding fra kjøper.

Oppkjøpet av ICA fører til at Konkurransetilsynet foreløpig stopper behandlingen av samarbeidsavtalen mellom ICA og Norgesgruppen.

Del artikkel