Hopp til innhold

Hva gjør REMA 1000 for å redusere forekomsten av antibiotikaresistente bakterier i fjørfe?

REMA 1000 følger til enhver tid norske myndigheters lover og regler når det gjelder kvalitet og matsikkerhet, og vi føler et stort ansvar for at våre kunder skal kjøpe trygg mat i våre butikker. Det er utarbeidet en felles handlingsplan som har som mål å effektivt redusere ESBL-bærende bakterier i norsk fjørfeproduksjon. Vi jobber tett med norske matmyndigheter, Animalia, Kyllingprodusentenes Landslag (KL), Norsk Fjørfelag og Kjøtt- og fjørfebransjens landsforbund (KLF).

Antibiotikaresistente bakterier i kylling er en utfordring for hele bransjen, og vi er aktive i arbeidet gjennom handlingsplanen som næringen har utarbeidet. I tillegg jobber vi parallelt med ekstraordinære grep i hele vår verdikjede. Vi har satt ned en tverrfaglig ekspertgruppe som består av veterinærer, mikrobiologer, nasjonale og internasjonale eksperter på fjærkre.  Alle steg fra avlsdyr til ferdig slaktet kylling blir nå analysert og flere tiltak er allerede iverksatt. Vi er svært opptatt av å gjennomgå hele verdikjeden, og på den måten sikre at de riktige tiltakene blir iverksatt.

Veterinærinstituttet har planlagt et forskningsprosjekt for å se om det er mulig å fase ut bruken av Narasin. Norsk Kylling er med på dette prosjektet. Dette skal vare til 2018, men vi håper å slutte med bruken av dette fortilsettingsoffet før den tid. Det er 130 produsenter fra hele Midt-Norge som leverer kylling til Norsk Kylling på Støren. Disse bruker i dag et kyllingfor som er tilsatt stoffet som eksperter mener kan føre til antibiotikaresistens. Norsk Kylling satser på å kun ha Narasin-fri kylling i løpet av 2016.

Norsk Kylling har siden januar 2015 har forsøksflokker på kyllinger som har fått narsinfritt for. Norsk Kylling slaktet de første narasinfrie kyllingene 19. mars 2015, 50.000 kyllinger vil være i butikkene samme uke. Så langt ser dette lovende ut, men arbeidet er pågående.

REMA 1000 selger også kylling fra Stange Gårdsprodukter – de benytter ikke – og har aldri benyttet narasin i sin produksjon.

Les også:

Ingen grunn til kyllingpanikk – Folkehelseinstituttet 1. desember 2014

Ikke farlig å spise kylling – Mattilsynet / Matportalen.no 1. desember 2014

Fjørfenæringa øker innsatsen mot kinolonresistens – Animalia 1. desember 2014

 

Del artikkel