Hopp til innhold

Har dagligvarekjedene skyld i det høye prisnivået i Norge?

«Konkurransetilsynet har undersøkt dagligvarekjedenes fortjenestemarginer på grossist-og detaljistleddet. Marginene til de norske dagligvarekjedene er lavere enn i både Sverige og Storbritannia. Dette gjelder både som gjennomsnittsbetraktninger, og når man sammenlikner marginene til de største kjedene i hvert av landene. Det høye prisnivået på mat i Norge kan derfor neppe skyldes høyere fortjenestemarginer hos de norske dagligvarekjedene.»

Kilde: http://www.konkurransetilsynet.no/no/Aktuelt/Nyheter/Matkjedeutvalget/

Sammenlignet med europeiske land er Norge et av de landene hvor man bruker minst penger på matvarer i forhold til inntekt.

Del artikkel