Hopp til innhold

Gir få aktører lav konkurranse?

Det er sterk konkurranse på handelsleddet, det vil si dagligvarekjedene imellom. På leverandørleddet er markedskonsentrasjonen større og konkurransen lavere. I Konkurransetilsynets høringsuttalelse til NOU 4:2011 Mat, makt og avmakt – om styrkeforholdene i verdikjeden for mat skriver tilsynet: «Norge har det høyeste prisnivået på mat i Europa, og et dårligere vareutvalg enn våre naboland. Et særnorsk avgifts- og kostnadsnivå samt importvern for landbruksprodukter er vesentlige forklaringer. Importvernet beskytter deler av matindustrien mot konkurranse fra utlandet, og vi finner høy markedskonsentrasjon i en rekke leverandørmarkeder, med få og til dels dominerende leverandører. Dette er sannsynlige årsaker til et høyt prisnivå og begrenset utvalg.»

Kilde: regjeringen.no NOU 4:2011 Mat, makt og avmakt

Del artikkel