Er norsk mat dyr?

Både ja og nei.

Vi har i undersøkelser sammenlignet med andre europeiske land – de høyeste matvareprisene. Noe skyldes at den norske kronen er sterk i forhold til andre land, noe som kan øke forskjellene i priser. Norge er også et høykostland, med høye lønninger og flere avgifter knyttet til mat. I tillegg er det dyrere å produsere mat i Norge enn i mange andre land på grunn av vårt klima.

MEN: Sammenlignet med europeiske land er Norge et av de landene hvor man bruker minst penger på matvarer i forhold til inntekt.

Lavpriskjedenes inntog i Norge, med oppstart på slutten av 70-tallet – med blant annet Rimi og REMA 1000 i spissen, har ført til en enormt sterk konkurranse på pris blant matvarekjedene. Fra 70-tallet til i dag – har det endret seg mye. I 1976 brukte nordmenn over en fjerdedel inntekten sin på mat. Nå bruker vi rundt 11 prosent.

Nyttige lenker:

http://www.landbruk.no/Norsk-Landbruk/Myter-og-fakta/Myte-Norsk-mat-er-dyr

http://www.aftenposten.no/okonomi/Vi-bruker-langt-mindre-av-inntekten-pa-mat-7238904.html

http://www.ssb.no/priser-og-prisindekser/artikler-og-publikasjoner/norge-har-europas-hoeyeste-matvarepriser

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/index.php/Comparative_price_levels_for_food,_beverages_and_tobacco

http://www.vg.no/nyheter/innenriks/mat/nordmenn-jobber-minst-for-maten/a/10139528/

https://ssb.no/fbu

Del artikkel