Hopp til innhold

Er franchise viktig for dagligvaremarkedet?

Konkurransetilsynet sier i sin høringsuttalelse til NOU 4:2011 Mat, makt og avmakt – om styrkeforholdene i verdikjeden for mat:
«Tilsynet betrakter franchise som viktig for konkurransen i dagligvaremarkedet. Franchise som organisasjonsform kan gi en større dynamikk i markedsstrukturen enn kun kjedeeide butikker.»
http://www.konkurransetilsynet.no/ImageVaultFiles/id_5275/cf_5/Konkurransetilsynets_h-ringssvar_til_NOU_2011-4.PDF (side 60)

Del artikkel