Hopp til innhold

Hvordan finne fakta om dagligvarebransjen?

I 2011 ble det laget en offentlig utredning om styrkeforholdene i verdikjeden for mat, som ofte refereres til som matkjedeutvalgets maktanalyse. Utvalget ble oppnevnt av Landbruks- og matdepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet og Forsynings, administrasjons- og kirkedepartementet.

REMA 1000 anser denne utredningen – sammen med Konkurransetilsynets høringsuttalelse av utredningen – som den mest uavhengige og objektive kilden til fakta om dagligvarebransjen i Norge. Derfor henviser REMA 1000 ofte til disse ved spørsmål om bransjen.

Utredningen heter NOU 2011:4 og er tilgjengelig på regjeringens nettsider. www.regjeringen.no

http://www.konkurransetilsynet.no/no/Aktuelt/Nyheter/Matkjedeutvalget/

Matkjedeutvalgets maktanalyse, NOU 2011:4 side 31 slår fast at «Når konsentrasjonen i markedet for salg av dagligvarer skal beskrives, er det naturlig å legge til grunn at alle konseptkjeder som kontrolleres av en og samme paraplykjede regnes som én markedsaktør. Til tross for at en paraplykjede kan velge å organisere sin virksomhet slik at konseptkjedene drives uavhengig av hverandre, slik det blir gjort i NorgesGruppen, endrer ikke dette på kontrollforholdet.»

Del artikkel