Vi vil bidra der det brenner mest

Nå er det regnskogen det gjelder.

Kronikk publisert i Aftenposten 15. oktober.

Som kjøpmenn har vi alltid fokus på det som er lønnsomt. Ikke misforstå når jeg nå skal bevege meg inn i debatten om klimatiltak hjemme eller ute, men tiltak der det gir best og raskest effekt, må vel være det aller mest fornuftige når det haster med å bremse den globale oppvarmingen.
Nå er det i regnskogen det brenner mest, symbolsk og bokstavelig talt.

Inntil vi er klimanøytrale i Norge, mener jeg kjøp av FN-godkjente klimakvoter som bidrar til en mer klimavennlig økonomisk utvikling i fattige land, er det beste vi kan gjøre. Vi skal selvsagt gjøre egne tiltak på hjemmebane for å redusere våre utslipp, men i tillegg ønsker vi å bidra til å redusere verdens klimagassutslipp der kuttene kan skje raskest og vi får mest igjen for pengene. Når vi vet at 15 prosent av våre klimagassutslipp skyldes ødeleggelse av regnskog, vet vi samtidig at det å redde verdens regnskoger er avgjørende for å redusere naturkatastrofer, global oppvarming og fattigdom.

Som kjøpmenn og eiere av industri ser vi at vi har et ansvar både for økonomi, miljø og klima. Rema 1000 ønsker å være en aktiv bidragsyter i det grønne skiftet. Som en stor virksomhet i Norge skal vi kutte våre klimagassutslipp og handle raskere enn hva vi er pålagt å gjøre. En av våre grunnverdier har fulgt Rema 1000 fra starten og sier at vi skal være gjeldfrie. Vi har som mål at vi ikke skal «stå i klimagjeld» til verden. Derfor er vårt mål null-utslipp av klimagasser. Vi skal bidra mer positivt til å stoppe klimaendringene enn å skape dem.

Klimakvoter
Vi gjennomfører en rekke reduksjonstiltak i egen virksomhet og forsøker å påvirke hele vår verdikjede for å redusere de totale utslippene. Men inntil den dagen vi klarer å komme i null, ser vi oss nødt til å kompensere for våre utslipp i Norge gjennom FN-godkjente i klimakvoter i utviklingsland. Her har vi valgt to områder som vi konsentrerer oss om og som bygger opp om vår helhetlige strategi på bærekraft, nemlig bevaring av regnskog og investering i fornybar energi.

Klimakvotene vi kjøper, kommer fra to prosjekter, fra et REDD+ prosjekt på Papua New Guinea, som bevarer regnskog (REDD står for «Reducing Emissions from Deforestation and forest Degradation»), og fornybar sol-energiprosjekt i Sør-Afrika. Å investere i fornybar energi i den del av verden som opplever sterkest vekst – nemlig Afrika, er et bidrag til at den energien som brukes, er fornybar og bærekraftig i stedet for skitten og klimafiendtlig.

Vi ønsker å sammenligne oss med de beste selskapene på klimaledelse i verden, og som den første privateide virksomhet i Norden rapporterer vi årlig på frivillig basis vårt klimaregnskap til CDP (Carbon Disclosure Project). I 2014 var klimagassutslippet til Rema 1000, inklusive butikker og REMA industrier, på 83.376 tonn CO2. Dette inkluderer forbruk av fossilt brensel, strøm/fjernvarme samt utslipp fra reisevirksomhet, distribusjon av varer og bruk av kjølemedier.

At vi kompenserer for våre utslipp i utlandet, skal ikke være en hvilepute, men en motivasjon for å gjøre enda mer hjemme i Norge. Når vi utvikler butikker, er målet å drifte mest mulig energieffektivt. Våre tiltak inkluderer blant annet innføring av LED-belysning i butikker, overgang til fornybar bioenergi og skifte av kjølesystemer. Hvis to leverandø- rer bli vurdert som like etter pris og kvalitet, men den ene tar mer ansvar for klimaet, velger vi nettopp den leverandøren. Det er slik vi får økonomien til å virke på en mer klimavennlig måte.

Vi mener det ikke er noen konflikt mellom god lønnsomhet og en aktiv policy på klima og bærekraft. Analyser fra CDP og statistikk fra ca. 5000 selskaper verden over viser tvert imot at det er en positiv sammenheng mellom selskapers lønnsomhet og hvor gode de er på klimaledelse.

Kutte bånd
Som et ledd i vår langsiktige miljøstrategi har vi også gjennomført en plan for å fjerne palmeolje i alle våre egne matvarer. Dette har vi gjort fordi våre kunder ønsker å forholde seg til både miljøvennlige og helsevennlige alternativer. Som en følge av at vi krever en utfasingsplan på palmeolje, ser vi at leverandører endrer sin praksis. Vi har opplevd at produsenter endrer sine oppskrifter når vi nekter nylanseringer med palmeolje plass i våre hyller.

Kanskje er bidragene beskjedne i verdensmålestokk, men alle små steg i riktig retning der det lønner seg mest – og brenner mest, er med på å endre kursen. Flere store globale selskaper forplikter seg og rydder opp i sine verdikjeder for å unngå ødeleggelse av verdens regnskoger. Jo flere vi er, desto større er muligheten for å kutte båndene mellom business og avskoging.

Regnskogfondet er i dag en av verdens ledende organisasjoner innen regnskogbevaring, og vi er stolte av å være en del av det arbeidet sammen med dem. Vi oppfordrer alle våre samarbeidspartnere og konkurrenter til å støtte opp om Regnskogfondets arbeid under den kommende TV-aksjonen 18. oktober.

Del artikkel