Verdibasert ledelse fungerer

REMA 1000 Røros har rekordlavt sykefravær hos sine medarbeidere.

Idébanken.org som er Arbeids- og velferdsdirektoratets verktøy for inkluderende arbeidsliv, skriver 15. januar om kjøpmann Nils Martin Tidemann på REMA 1000 Røros. REMA 1000 Røros er en IA-bedrift med rekordlavt sykefravær blant sine 12 medarbeidere, som beviser at verdibasert ledelse gir resultater.

NAV Arbeidslivssenter Sør-Trøndelag har invitert virksomheter i fylket til å fortelle om sitt IA engasjement slik at dette kan inspirere andre. REMA 1000 Røros har tatt utfordringen på strak arm og forteller her at fokus på ansvar har fremmet mening og nærvær.

– I løpet av de fire åra jeg har eid butikken har vi hatt stort fokus på at hver enkelt medarbeider skal ha minst ett ansvarsområde. Først og fremst fordi jeg er overbevist om at arbeidstakerne får en mer meningsfylt arbeidshverdag når de har et konkret ansvar. På den måten oppnår vi at hver enkelt detalj i butikken er ivaretatt. Med konkrete arbeidsoppgaver skjer det aldri at noen glemmer detaljene som gjør butikken bedre, sier kjøpmann Nils Martin Tidemann.

Ansvar gir lavt sykefravær

Han innrømmer at det var en utilsiktet effekt at ansvarsfordelingen skulle gi redusert sykefravær.

– Men slik har det blitt. Nå holder det med ti intakte fingre for å telle antall fraværsdager som skyldes sykdom hos den enkelte medarbeider. De som har ansvar vil rett og slett ikke være borte fra jobb, for da vet de at en annen må ta hånd om deres oppgaver. Og lojaliteten mellom kollegene er for stor til at de lemper oppgavene over på andre. Da gjør de heller sitt ytterste for å møte på jobb, sier Tidemann. Han mener fordelingen av ansvarsområder har ført til at den enkelte trives godt på jobb og at dette er medvirkende til det lave sykefraværet.

REMA 1000 røros

Kjøpmann Nils Martin Tidemann.

Del artikkel