Trygt å spise kylling

- Agerte etter forsiktighetsprinsipp

Alle prøveresultater fra Norsk Kylling viser ingen helsefarlige verdier av e.coli i kylling.

– REMA 1000 og Norsk Kylling agerte etter et forsiktighetsprinsipp – og trakk tilbake et større parti av rå og fryst kylling da resultater torsdag kveld indikerte høyere verdier enn grenseverdiene vi selv har satt – som er strengere enn Mattilsynets regelverk. Ut i fra det vi visste torsdag kveld, valgte vi å stoppe salg og trekke varen samt varsle kunde fordi vi ikke kjente potensiell konsekvens av indikasjonen, sier Kjell Stokbakken, administrerende direktør i Norsk Kylling.

Torsdag kveld trakk REMA 1000 og Norsk Kylling et større parti etter indikasjon på forhøyet forekomst av e.coli. Det er tatt en rekke prøver de siste dagene og resultatene viser verdier langt under grenseverdier og er ikke helsefarlige. Mattilsynet er orientert hele veien og tilbakemeldingen fra Mattilsynet er at Norsk Kylling har gjort gode og strenge vurderinger.

– Vi har forsikret oss at det ikke er tekniske feil i fabrikk eller ved arbeidsrutiner, sier Stokbakken.

E. coli (Escherichia coli), er fellesnavn på en gruppe bakterier som forekommer normalt i store mengder i tarmsystemet til dyr og mennesker.

E.coli bakterien i mat forsvinner ved varmebehandling.

Pressekontakt:

Norsk Kylling:

Administrerende direktør Kjell Stokbakken: 92010785

REMA 1000:

Kommunikasjonssjef Cathrine Fossum: 93289964. presse@rema.no

Del artikkel