Kjøpmennene Kent Windahl (REMA 1000 Bjølsen) og Roger A Majdek (REMA 1000 Enjsø) tok imot prisen, sammen med Ole Robert Reitan.

I våre butikker handler det om mer enn bare lave priser. Her er nemlig inkludering en av de aller viktigste ledestjernene. Menneskene er den viktigste ressursen, og vi har sterk tro på enkeltmennesket, og ønsker å se folk for hva de kan bli, og ikke bare hva de er.

Våre dyktige kjøpmenn og ansatte over hele landet gjør en avgjørende innsats hver eneste dag for å sikre mangfold og inkludering – og gir folk som står utenfor arbeidslivet livsendrende muligheter i butikkene.

At vi har inkluderende og mangfoldige butikker, som har plass til personer med forskjellige bakgrunner, er også en styrke for butikkene selv, og sikrer blant annet nødvendig bemanning.

Dessuten representerer våre kunder alle grupper i samfunnet, og vi ønsker å ha samme bredde blant våre medarbeidere.

Vi er svært stolte av at dette arbeidet blir lagt merke til og anerkjent. REMA 1000 er nemlig vinner av årets Ringer i Vannet-pris. Dette er en NHO-utviklet satsing på arbeidsinkludering hvor næringslivets behov står i sentrum.

– REMA 1000 er en ledestjerne i arbeidet med å gi mennesker i utenforskap en reell sjanse på jobbmarkedet. Fra NHO sin side mener vi at REMA 1000 setter standarden for hvordan morgendagens arbeidsliv skal være, sier administrerende direktør i NHO, Ole Erik Almlid.

Den viktige prisen ble delt ut torsdag 2. november i forbindelse med NHOs møteplass HANDLEKRAFT 2023 som gikk av stabelen på Clarion Hotel Bjørvika.

Meningsfylt arbeidshverdag

I sin begrunnelse skriver juryen at REMA 1000 har utmerket seg gjennom å løfte inkludering opp på ledernivå, og inn i konsernets øvrige strategier og målsetninger.

«På denne måten har REMA signalisert at inkludering ikke bare er et ansvar for franchisetakeren. Det er også opp til øverste ledelse å tilrettelegge for mer inkludering», uttaler juryen.

– Utenforskap er et stort problem for Norge, men et enda større problem for den enkelte. Denne prisen er først og fremst en anerkjennelse til våre kjøpmenn og butikkansatte for at de hver dag bidrar til å gi folk en mer meningsfylt hverdag gjennom å få flere ut i arbeidslivet, sier Ole Robert Reitan, CEO i Reitan Retail.

Lavere sykefravær og mer lojalitet

Enkeltbedrifter som har rekruttert ansatte fra utenforskapet via Ringer i Vannet-metoden har gode erfaringer. Bedriftene opplever at ansatte som har fått en ny sjans i arbeidslivet er svært motiverte, har lavere sykefravær – og at de velger å jobbe lenge i bedriften.

– Ved å ta utgangspunkt i hva næringslivet trenger, øker sjansen for en god jobbmatch mellom arbeidsgiver og jobbsøker. Samfunnet har ikke råd til å gå glipp av ressursene som bor i de som står utenfor arbeidslivet, sier Christine Schaanning, fagsjef i bransjeforeningen Arbeid & Inkludering i NHO Service og Handel.

Klare inkluderingsmål

Ringer i Vannet-prisen er en solid annerkjennelse for alle oss i REMA 1000, og en stor motivasjonsfaktor til å fortsette å jobbe med det viktige samfunnsansvaret vi har som en av Norges største dagligvareaktører.

Men jobben med inkludering stopper ikke nå. I årene som kommer skal vi fortsette å skape muligheter. Vi har som ambisjon å være Norges mest inkluderende og motiverende arbeidsplass i 2030.

Og den nylige annerkjennelsen fra NHO er et bevis på at vi er på rett vei.

Les mer om Mennesker i REMA 1000 her.