– Erik har med sitt engasjement utviklet et stort og mangfoldig nettverk i sin bydel, og representerer REMA 1000 som samfunnsaktør på en forbilledlig måte. Jeg blir stolt når en REMA-kjøpmann er en slik enorm drivkraft for positiv utvikling i lokalområdet sitt, sier Ole Robert Reitan, styreleder i REMA 1000 og CEO i Reitan Retail.

En undersøkelse for Trondheim Kommune i år viser at områdeløftet har bidratt til at spesielt unge voksne trives bedre og er stolte av å bo i bydelen, der over 40 prosent har innvandrerbakgrunn. Spesielt satsningen på oppvekst trekkes frem, og samarbeidet mellom lokale aktører.

– Jeg er så takknemlig for denne prisen, men det er mange som egentlig fortjener den. Dette er en fantastisk bydel med fantastiske folk, og jeg er bare glad for å kunne være med på denne reisen. Som kjøpmann vil jeg være en lokal bidragsyter, og her i Saupstad/Kolstad betyr det å styrke mangfold og integrering, hjelpe folk i jobb, og gi ungdommen morsomme ting å drive med, sier Møller, som har vært kjøpmann på Saupstad siden 2016.

Vidar Andersen, Odd Reitan, Emilie Våge, Erik C Møller og Ole Robert Reitan (Foto: Rema 1000)

Hjelpe ungdom i arbeid

Erik har hatt et spesielt engasjement knyttet til barn og unge gjennom sitt samarbeid Heimdal videregående skole og Tiller videregående skole for arbeidstrening. Disse skolene representerer til sammen 57 nasjonaliteter. Kjøpmannen har i flere år støttet Kolstad Håndball med sponsing og målrettet arbeid for integrering, mangfold og samhold for å bidra til å hjelpe ungdom i lokalområdet ut i arbeid.

– Kolstad Håndball har hatt et nært og godt samarbeid med Erik og REMA 1000 Saupstad over lang tid. Erik har vært en verdifull bidragsyter og nabo som har stilt opp til alle døgnets tider på lokale håndballskoler og kamper. Det at Erik har en flerkulturell gjeng i butikken, og at de er representative for bydelen, betyr nok mye for de som bor her og engasjerer seg for lokalområdet. REMA 1000 Saupstad har en plass i hjertet til folkene her, og det er mye takket være Eriks iherdige engasjement og trivelige personlighet, sier Jostein Sivertsen, daglig leder i Kolstad Håndball.

Erik har selv sju nasjonaliteter representert blant sine 24 ansatte.

– Det er veldig viktig å hjelpe de unge ut i arbeid, og sørge for at de er i gode miljøer både på skolen, på jobb og sosialt. For meg er det givende å kunne samarbeide om dette med lokale institusjoner som håndballklubben og de videregående skolene, i tillegg til kommunen. Når vi ser at det funker, at alle drar i samme retning, trivselen går opp og bydelen utvikler seg, da blir jeg utrolig stolt av å være den lokale kjøpmannen, avslutter den stolte prisvinneren.

Dette er Ansvarsprisen

Møller mottok Ansvarsprisen 2020 på REMA 1000 sitt årlige Kjøpmannsmøte i region Midt-Norge. Det er åttende gang Ansvarsprisen deles ut, og prisen går til REMA 1000-mennesker som har utmerket seg ved sitt engasjement for samfunnet og har vist ansvar langt utover det som forventes av dem.

Tidligere vinnere har blitt hedret blant annet for sitt engasjement for dyrevelferd, inkluderende arbeidsliv og integrering, samt sitt arbeid for å motkjempe bruk av palmeolje og rusmisbruk.

Les mer om REMA 1000 sitt arbeid rundt Ansvar her.