Videre viser den uavhengige undersøkelsen at 76 prosent gir muligheter til mennesker som står på utsiden av arbeidslivet gjennom arbeidstiltak via Pøbelprosjektet, NAV og språkopplæring. I rapporten peker Fafo på at mange av de som kommer til REMA 1000 på arbeidstiltak får tilbud om fast jobb i etterkant av praksisperioden.

– Jeg ansetter de som ikke får jobb andre steder

David Adampour på REMA 1000 Torggata i Oslo er en av mange som brenner for mennesker. Som Kjøpmann er han opptatt av å gi andre muligheter til en inngang i arbeidslivet. Dette har ført til at David er trukket frem av NAV som en av de i Norge som gir flest praksismedarbeidere fast jobb etter endt praksis.

– Mennesker er mennesker, uansett hvor de kommer fra. For meg er det viktig å ikke bare se de for hvem de er, men for hva de kan bli. For meg er det enkelt – jeg ansetter kun de som ikke får jobb andre steder, sier David.

Les hva Mina Adampour skriver i Aftenposten om brorens engasjement for de som faller utenfor her.

Atle på REMA 1000 setter pris på muligheten han som Kjøpmann kan gi mennesker som ønsker å lære seg norsk.

Språkopplæring gjennom 20 år

I Telemark har Atle Bringsås på REMA 1000 Seljord de siste tjue årene hjulpet et stort antall flyktninger ved å drive språkopplæring i butikken. Kjøpmannen mener språket er den største barrièren for flyktninger og asylsøkere, men at det også er der integreringen begynner – ved at man forstår hverandre.

– En inngang i språket er imidlertid det aller viktigste, og da trenger du en praktisk knagg å henge det på. Da hjelper det å være ute i arbeid hvor du hele tiden møter nye mennesker og du får praktisert det du lærer på skolen. Her har jeg som Kjøpmann en mulighet til å bidra og det synes jeg er givende, sier Atle.

I 2016 mottok Bringsås Ansvarsprisen for innsatsen han har gjort for integrering i sitt lokalsamfunn.

Ansatte med spesielle behov er en ressurs

På REMA 1000 Skistua i Narvik har mennesker med behov for ekstra tilrettelegging, eller som kommer fra konfliktrammede områder, fått muligheter hos Kjøpmann Øystein Haugen. En av de er Bård Harald Jenssen, som har vært ansatt hos Øystein i over 15 år.

– Bård har hatt en rivende utvikling – fra å være en vanlig ansatt til å bli en nøkkelperson i butikken. I REMA 1000 setter vi menneskene i sentrum. Regionsledelsen har sett oss og heiet på initiativet siden starten. Det har gjort det enklere for meg å kunne tilby vanskeligstilte en mulighet, sier Øystein.

I over 15 år har Bård jobbet hos Øystein på REMA 1000 Skistua.

Den gode erfaringen ved å ansette Bård har gitt Øystein lyst, erfaring og kunnskap til å hjelpe flere. I dag samarbeider han blant annet med NAV og andre aktører.

– Dette er mennesker som trenger litt mer oppfølging, men når de opplever mestring blir lykken og gleden mange ganger større. De blir dine mest lojale medarbeidere. Mennesker med ulike forutsetninger gir en varmere arbeidsplass og et bedre arbeidsmiljø, sier Øystein.

I 2017 fikk Øystein Ansvarsprisen for sitt mangeårige engasjement for å hjelpe mennesker med utfordringer inn i arbeid.

Rapport om inkludering og mangfold

Troen på enkeltmennesker er en sentral del av kulturen i REMA 1000, og som dagligvareaktør har vi muligheten til å gi mennesker med ulike utfordringer en vei inn i arbeidslivet. Inkludering og mangfold er viktig for oss og vi har derfor samarbeidet med Fafo for å kartlegge hvordan vi jobber med dette i dag og hvordan vi kan bli bedre. Rapporten blir offentliggjort i 2018. Kortrapporten er tilgjengelig på nettsidene til Fafo her.