REMA Distribunal Bergen bidrar for barneklinikken ved Haukeland sykehus

Gir bort 100.000 kroner.

​REMA Distribunal Bergen ble kåret til Årets Distribunal 2014, og fikk 100.000 kroner som fritt kunne brukes. Dette beløpet har medarbeiderne på distribunalen valgt at skal gå til barneklinikken ved Haukeland sykehus.

Årets distribunal

Da distribunalens medarbeidere skulle avgjøre hva de skulle gjøre med tildelt pengesum etter kåringen av Årets distribunal, bestemte de seg for å lage en forslagsliste i som ble hengt opp i kantinen. På denne listen skrev alle medarbeidere sitt forslag for hvordan de ønsket at pengene skulle brukes. Ett av forslagene som ble skrevet opp på denne listen var å gi pengene til barneklinikken ved Haukeland sykehus.
Alle forslagene ble tatt opp på et internt møte og stemt over. Det var et stort flertall som stemte på å gi bort pengene til barneklinikken.

100.000 kroner vil bli overlevert barneklinikken ved Haukeland sykehus i løpet av mars.

Del artikkel